Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 januari 2003

Arkitekten bakom Hötorgscity och Sergels Torg i nytt ljus

kontrast mot den sedan länge förhärskande uppfattningen om arkitekten David Helldén (1905-1990) som något av en oviktig andrahandsfigur i modern svensk arkitektur visar arkitekturhistorikern Martin Rörby en helt annan bild av denne.

I hans doktorsavhandling som han nu lägger fram vid Konstvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet framträder bilden av en arkitekt som med sällsynt visionär kraft lyckades omsätta sina okonventionella och nydanande idéer om arkitektur och stadsbyggande i konkreta projekt. Därigenom fick han ett absolut avgörande inflytande över gestaltningen av 1900-talets Stockholm, men även betydelse för utvecklingen i såväl resten av Sverige som utomlands. Sedd i ett internationellt perspektiv kan Helldén räknas till den grupp arkitekter – något yngre än portalgestalterna le Corbusier och Ludwig Mies van der Rohe – som med entusiasm och stor skicklighet utvecklade modernismen till en världsomspännande formrörelse.

Kanske har David Helldén mer än någon annan satt sin prägel på det moderna Stockholm. Hötorgsskraporna, Sergels Torg och Stockholms universitets turkosa glaskomplex i Frescati bär alla hans signatur, liksom Hökarängens centrum med landets första butiksgata enbart för gående. Helldéns produktion omfattar även Malmö stadsteater (tillsammans med Erik Lallerstedt och Sigurd Lewerentz), delar av bostadsområdet Ribershus i samma stad, flera intressanta skolbyggnader, däribland Geijerskolan i Ransäter, och några avancerade villor, bl.a. skulptören Edvin Öhrströms i Saltsjöbaden.

Från att först ha varit uppburen och framgångsrik, sedan häftigt kritiserad och ifrågasatt har David Helldén under lång tid varit i princip bortglömd, trots att hans byggnader och miljöer är allt annat än okända. Martin Rörby presenterar för första gången arkitektens hela produktion, tillkommen under inte mindre än sju decennier, satt i relation till sin tid och övriga kontext. Avhandlingen är resultatet av ett omfattande forskningsarbete, som även inbegripit intervjuer med Helldén själv och ett antal nyckelpersoner.

Avhandlingen som är rikligt illustrerad med ritningar, perspektiv och fotografier, ges ut av Stockholmia förlag som nr 163 i Kommittén för stockholmsforsknings monografiserie (ISBN 91-7031-128.5, ISSN 0282-5899).

Doktorsavhandlingens titel: David Helldén. Modernistisk visionär på traditionens grund
Disputationen äger rum lördag 25 januari kl. 10.00 i hörsal 2, hus A i Södra huset i Frescati. Opponent är professor Riitta Nikula, Helsingfors universitet

Martin Rörby kan nås på tfn 08-92 74 52, alt. 0739-96 09 92 (Ribbings väg 3, 192 52 Sollentuna).

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera