Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 januari 2003

Makarova får anställning av Vetenskapsrådet

Tatiana Makarova har fått en anställning som forskare i ämnet teknikvetenskap av Vetenskapsrådet med placering vid institutionen för fysik, Umeå universitet. För drygt ett år sedan väckte hon stor uppmärksamhet då hon upptäckte att rent kol kan vara magnetiskt.

Vetenskapsrådet har beslutat om bidrag till sammanlagt sex kvinnor för anställningar som forskare inom teknikvetenskaperna som domineras av manliga forskare. Avsikten med anställningarna är att bidra till ökad jämställdhet inom teknikvetenskaperna, till forskarrekrytering och till förnyelse av teknikvetenskaplig grundforskning. Anställningarna är på sex år.

Hösten 2001 publicerade Tatiana Makarova en artikel i den vetenskapliga tidskriften Nature tillsammans med Bertil Sundqvist, professor i experimentell fysik vid Umeå universitet. De hade då funnit magnetism i en form av rent kol. Det nya magnetiska materialet var en form av molekylärt kol, C60, en s.k. fulleren, populärt kallad “fotbollsmolekylen”, som behandlats under mycket höga tryck och temperaturer. Resultaten väckte stort internationellt intresse.
Makarovas forskning har till viss del ändrat inriktning och nu försöker hon bland annat att magnetisera rent kol med hjälp av laser i stället för, som tidigare, högt tryck.

Tatiana Makarova har gästforskat i Umeå 2001/2002 och var tidigare varit verksam vid Ioffe Physico-Technical Institute i St. Petersburg. I och med anställningen från Vetenskapsrådet blir hon kvar vid Umeå universitet och institutionen för fysik.

Kontaktinformation
För ytterligare information, kontakta:
Tatiana Makarova, institutionen för fysik
Telefon: 090-786 50 04
E-post: tatiana.makarova@physics.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera