Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 januari 2003

Ny typ av inflammationsreglerare funnen

Forskare från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs Universitet har funnit en ny typ av inflammationsreglerare. Denna nya kunskap kan leda till att man kan reglera helainflammationsprocessen och därmed förhindra uppkomsten av vävnadsskador vid inflammationer.

Den nya typen av inflammationreglerare kallas galektiner. Detta är sockerbindande proteiner som bildas av många olika typer av celler i kroppen. Galektinerna kan aktivera våra försvarsceller till att producera stora mängder fria syreradikaler som medverkar till uppkomst av inflammation. Men förutsättningen för att galektinerna ska kunna göra detta är att cellerna är förberedda.

I blodbanan är våra försvarsceller inaktiva, med alla vapen säkrade. När det kommer en larmsignal från skadad vävnad och försvarscellerna börjar förflytta sig mot skadeplatsen aktiveras de till att skapa en mängd nya receptorer, mottagare, på utsidan. Bland dessa finns mottagare för galektinerna. Nu kan galektinerna stimulera försvarscellerna till att producera giftiga fria syreradikaler just i området där infektionen har etablerat sig. Förändring av mottagaren på cellytan, styr om cellen ska svara på galektiner (i infekterad vävnad) eller inte (i blodbanan).

Resultatet av studien kan vara av stor vikt inte bara för förståelsen av hur galektiner fungerar som inflammationsförmedlare, det kan också leda till att man framöver kan utveckla behandlingar som kan hindra uppkomsten av inflammationsrelaterade vävnadsskador. Ett sätt är att styra samverkan mellan galektiner och neutrofiler, till exempel genom att introducera sockerstrukturer som blockerar bindningen dem emellan.

Fil Mag Jenny Almkvist, tel 031-342 46 35, fax 031-82 88 98,
e-post jenny.almkvist@microbio.gu.se

Handledare: Docent Anna Karlsson, tel 031-342 46 79

Avhandling för medicinsk doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, Institutionen för medicinsk mikrobiologi och immunologi Avhandlingens titel: Identification of galectins as novel inflammatory mediators. Avhandlingen är försvarad

Kontaktinformation
Carina Elmäng, informatör
Sahlgrenska akademin
vid Göteborgs universitet
Box 400, 405 30 Göteborg
tel 031-773 35 77
mobil 0708-77 33 57

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera