Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 januari 2003

Nytt nationellt centrum till Linköpings universitet

Linköpings universitet ska bli värd för ett nytt nationellt centrum för forskning i organisk och polymer elektronik (= ledande plastmaterial). Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF ) ger under en femårsperiod 31 miljoner kr till ett Centrum för Organisk Elektronik, COE. Anslaget kan ses som ett kvitto på den klass universitetets forskning håller på området, eftersom ett villkor för SSFs centra är att de ska vara världsledande inom respektive fält.

Det nya centret ska utveckla organisk elektronik genom att använda tryckningsmetoder: trycka elektroniska komponenter på samma sätt som när man trycker färg på papper, vilket möjliggör billig produktion i stor skala. Man ska också arbeta med s k självorganiserande nanostrukturer, till exempel polymerer som när de tryckts på en yta själva organiserar sig i olika skikt när de torkar från vätska till fast fas.

En möjlig tillämpning för den organiska elektroniken är för solceller. Om effektiva solceller en gång i framtiden kan göras i ledande plastmaterial, så skulle solceller kunna tillverkas i tryckpressar och fästas på hustak lika enkelt som tjärpapp. En annan tillämpning är plastmaterial som drivs av lågspänd ström men i laboratorieförsök visat sig kunna utveckla lika mycket ljus som lysrör. Om de håller vad de lovar, så skulle de kunna ersätta lysrör som kräver både vakuum och kvicksilver för sin tillverkning och högspänd ström för sin energitillförsel.

Flera verksamheter vid Linköpings universitet kommer att delta i COEs verksamhet. De sträcker sig från spektroskopi i Linköping och Norrköping (professor William Salaneck, IFM, och docent Mats Fahlman, ITN), tillverkning och studier av mönstrade komponenter (professor Magnus Berggren, ITN, och professor Olle Inganäs, IFM), teoretisk modellering (professor Sven Stafström, IFM), systemsimulering (docent Robert Forchheimer, ISY) till tillverkningsmetoder (ACREO, Norrköping). Även forskare vid Chalmers, KTH och Lunds universitet kommer att ingå i arbetet.

Linköpings universitet har i samband med COE också fått 3.8 miljoner kr av Vetenskapsrådet. Anslaget är avsett för ett tryckeri för elektroniskt papper. Olika tryckerimetoder är kombinerade i en unik tryckmaskin där man kan arbeta med utveckling av och forskning kring produktionsprocesser för organisk elektronik.

COE kommer att ledas av Olle Inganäs, med Magnus Berggren som ansvarig för verksamheten i Norrköping.

Mer information om COE kan fås av Olle Inganäs (013-28 12 31, ois@ifm.liu.se) och Magnus Berggren (011-36 36 37, Magnus.Berggren@acreo.se).

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera