Artikel från Högskolan Väst

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 januari 2003

Datorsimuleringar lönar sig – på sikt

Det går utmärkt att arbeta med off-line-programmering i tillverkningssystem genom att använda sig av en simuleringsmodell kopplad till ett emulerat industriellt styrsystem. Det visar Fredrik Danielsson, nybliven doktor i mekatronik, i sin doktorsavhandling som han åkte till England för att försvara. Arbetssättet väntas bli dominerande inom automatiserad tillverkningsindustri.

När ett tillverkningsföretag t.ex. ska börja producera en ny modell måste maskinerna med dagens metoder stängas av när de ska programmeras om. Stilleståndstiden kan röra sig om flera veckor. Detta arbetssätt är ohållbart för en redan hårt konkurrensutsatt bransch.

Simuleringar och modeller
Fredrik Danielsson har i sin forskning undersökt om man i stället för att arbeta i maskinerna som används i produktionen kan arbeta med simuleringsmodeller off-line med samma, eller kanske t.o.m. bättre resultat än idag. Hans forskning fokuserar i synnerhet på de industriella styrsystem (datorer) som styr automatiserade processer inom tillverkningsindustrin. Genom att använda sig av s.k. emulatorteknik har han simulerat och byggt modeller som varit exakta avspeglingar av de verkliga styrsystemen. Modellerna har han bl.a. testat på plåtpressning för bilindustrin och på en kran i laboratoriemiljö.

Stilleståndstiden minskas
Resultatet av hans studier visar att emulatorsystem off-line, vid sidan av produktionen fungerar bra.
– Den här tekniken kan minska stilleståndstiden från sex veckor till 48 timmar i ett företag som t.ex. Volvo Personvagnar, säger Fredrik Danielsson. De ekonomiska vinsterna är uppenbara. Dessutom ökar personalens säkerhet eftersom allt test- och planeringsarbete görs vid sidan av produktionen.
Även om det finns inkörningsproblem, som höga initialkostnader, tror Fredrik Danielsson i likhet med andra experter att arbetssättet med datorsimuleringar i off-line-miljö på sikt kommer att dominera i tillverkningsindustrin.

Fotnot
Fredrik Danielsson ingår i HTU:s forskargrupp “Simulering och styrning av uthålliga verkstadsindustriprocesser”. Gruppen, som bl.a. stöds av KK-stiftelsen och EU:s strukturfonder, förfogar under perioden 2001 – 2003 över forskningsmedel om drygt 40 mkr. Fredrik Danielssons avhandling: “Off-line programming, verification and optimisation of industrial control systems” är framlagd vid DeMontfort University, Faculty of Computer Sciences and Engineering, England.

Kontaktinformation
För mer information kontakta: Fredrik Danielsson, tel 0520-47 51 83, e-post fredrik.danielsson@htu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera