Artikel från Högskolan Väst

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 januari 2003

Första svenska studien om hälsopromotion

Under senare år har en ny syn på hälsa växt fram i samhället. Förändringen anses så stor att det talas om ett paradigmskifte. Men vad är det för social förändring vi upplever? Vad är egentligen hälsopromotion? Det har Peter Korp vid Högskolan i Trollhättan/Uddevalla undersökt i sin doktorsavhandling i sociologi. Studien är den första som gjorts med utgångspunkt i svenska förhållanden.

Synen på hur man kan arbeta med hälsa i samhället har förändrats. Bl.a. diskuteras i allt större utsträckning förebyggande insatser och alternativa behandlingsmetoder. Som en följd härav har antalet utbildningar inom området hälsopromotion, eller hälsofrämjande arbete som det också kallas, ökat markant. Vid HTU finns t.ex. ett treårigt utbildningsprogram som förbereder för arbete inom hälsopromotion.

Vagt begrepp
Peter Korps avhandling studerar institutionaliseringen av hälsopromotion. Nyckelfrågan har varit att utröna vad hälsopromotion egentligen är. Hans forskning visar att hälsopromotion som begrepp växt fram som ett resultat av både en hälsopolitisk reform ovanifrån och som en oppositionell kraft underifrån. Begreppet som sådant är däremot ännu vagt och otydligt. Det är inte heller definierat vilken kompetens eller vilka kunskaper som är unika för området, eller vilka strategiska och begreppsliga referensramar som ska gälla.

Brett perspektiv och helhetssyn
– Även om folkhälsoarbete har förekommit länge i vårt land är hälsopromotion inget självklart begrepp hos oss, säger Peter Korp.
– Sverige vill framstå som ett välfärdssamhälle, fortsätter han. Jag ser dock en risk i att individen, i takt med att hälsa blivit kommersiellt lukrativt, i allt större utsträckning förväntas ta ansvar för sin egen hälsa. Denna syn kommer enligt min uppfattning inte att få bukt med ohälsan i samhället. Tvärtom behövs ett brett perspektiv och en helhetssyn.

Yrkesverksamma stärker bilden
I avhandlingen finns också en studie redovisad om hur det dagliga arbetet ser ut för högskoleutbildade hälsovetare. Resultatet av den studien stärker bilden av hälsopromotion som ett kompetensområde som ännu inte blivit en självklar och inflytelserik kraft i samhället. Även de yrkesverksamma hälsovetarna upplevde att bilden av deras profession är spretig och otydlig.

Fotnot
Peter Korps avhandling: “Hälsopromotion – en sociologisk studie av hälsofrämjandets institutionalisering” är framlagd vid Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet. Peter Korp är universitetsadjunkt vid HTU och undervisar i sociologi med inriktning mot hälsopromotion.

Kontaktinformation
För mer information kontakta: Peter Korp, tel 0521- 26 42 74, e-post peter.korp@htu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera