Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 januari 2003

Felaktig läkemedelsanvändning vanlig – leder ofta till sjukhusvård.

Felaktig dosering, praktiska svårigheter och otillräcklig effekt tillhör de vanligaste medicineringsproblemen enligt en studie från Sahlgrenska akademin. Läkemedelskonsumenters problem med medicinering bör ägnas större uppmärksamhet, en särskild rådgivningsmodell har därför utvecklats och prövats på apotek.

Fördjupad kunddialog visar sig underlätta upptäckt av problem och leda till goda behandlingsresultat och nöjda kunder vid egenvård. Tankeväckande är dock att kunder som hänvisas av apotekspersonal till läkare på grund av oklara eller allvarliga symtom sällan följer rådet. Studien bekräftar läkemedelskonsumenters behov av rådgivning.

Vissa grupper av patienter är mer utsatta än andra. Många får inte bästa nytta av sina mediciner på grund av felaktig användning. Vanligt är bland annat osäkerhet om läkemedlets syfte eller användningsområde, ett problem som kan resultera i förväxlingar och missförstånd vid bruk av
receptbelagda läkemedel och i felaktiga val vid köp av receptfria preparat för egenvård.

Apotekspersonal har unika möjligheter att upptäcka och åtgärda medicineringsproblem genom sin utbildning och direktkontakt med kunder/patienter. Det verkar vara särskilt viktigt att kunder som handlar receptfritt får vägledning i lämpligt val av preparat för sin åkomma.

Läkemedelsrelaterade problem leder till lidande och minskad livskvalitet hos många och till höga samhällskostnader på grund av sjukskrivningar, läkarbesök och sjukhusinläggningar. Enligt studier i USA och Västeuropa,
är mellan 5 och 28 procent av inläggningar på sjukhus orsakade av medicineringen. Kostnaderna för felaktig läkemedelsanvändning har av amerikanska forskare uppskattats vara minst lika stora som de totala
läkemedelskostnaderna.

Leg apotekare Tommy Westerlund, tel/fax 042-12 52 50, tel hem 042-22 95 95, e-post tommy.westerlund@apoteket.se

Handledare:
Professor Peter Allebeck, tel 031-773 68 52
Docent Bertil Marklund, tel 0346-562 61
Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, Institutionen för samhällsmedicin, Avdelningen för socialmedicin
Avhandlingens titel: Drug-Related Problems – Identification,
Characteristics and Pharmacy Interventions
Avhandlingen har försvarats.

Kontaktinformation
Carina Elmäng, informatör
Sahlgrenska akademin
vid Göteborgs universitet
Box 400, 405 30 Göteborg
tel 031-773 35 77
mobil 0708-77 33 57

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera