Tema

Drickbart vaccin kan ge bra skydd mot kolerainfektion hos patienter utan tjocktarm

Fynd vid en studie från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet visar att patienter utan tjocktarm kan få ett tillfredsställande immunsvar av avdödat koleravaccin. Vaccinet kan därmed förväntas ge skydd hos patienter utan tjocktarm vid resor till länder där kolera är vanligt förekommande.


Ulcerös kolit är en inflammatorisk tarmsjukdom som i vissa fall leder till att tjocktarmen måste opereras bort. Patienter som fått sin tjocktarm bortopererad riskerar att i samband med diarrésjukdom förlora stora mängder vätska och salter vilket kan leda till uttorkning.
Forskarna har nu undersökt immunsvaren i tarm och blod hos denna patientgrupp sedan de vaccinerats med två olika registrerade vacciner mot allvarliga tarminfektioner.

Två doser av ett avdödat, drickbart koleravaccin gav upphov till starka immunsvar lokalt i tarmen hos patienter utan tjocktarm. Antikroppssvaren i blod var jämförbara med dem som sågs hos friska försökspersoner efter vaccination.

Vaccination med ett levande försvagat vaccin mot tyfoidfeber gav däremot upphov till sämre immunsvar i blod hos patienter utan tjocktarm än hos friska försökspersoner. Skillnaden i immunsvar beror troligen på att de levande försvagade salmonellabakterierna som ingår i vaccinet inte
binder in till tarmslemhinnan i samma utsträckning då tjocktarmen är bortopererad. Möjligen vore ett avdödat vaccin mot tyfoidfeber, som injiceras, ett bättre alternativ som profylax för dessa patienter vid resa till områden med tyfoidfeber.

Våra fynd torde även ha betydelse för det framtida användandet av vaccinstammar som baseras på olika levande salmonellabakterier som bärare av andra smittämnen.

Leg läkare Jan Kilhamn, tel arbete 031-741 61 72, tel mobil 0708-81 38 00, tel hem 031-776 04 17, fax 031-82 69 76,
e-post: jan.kilhamn@medfak.gu.se

Handledare: Professor Marianne Jertborn
Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, Institutionen för invärtesmedicin, avdelningen för infektionssjukdomar.
Avhandlingens titel: ”B- and T- cell responses in colectomized and healthy individuals after mucosal vaccination”. Avhandlingen försvarades tisdagen den 17:e december.

Kontaktinformation
Carina Elmäng, informatör
Sahlgrenska akademin
vid Göteborgs universitet
Box 400, 405 30 Göteborg
tel 031-773 35 77
mobil 0708-77 33 57

Drickbart vaccin kan ge bra skydd mot kolerainfektion hos patienter utan tjocktarm

 lästid ~ 1 min