Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 december 2002

Tätare radiokanaler ger högre nätkapacitet i GSM

Pär Moqvist har i ett doktorsarbete på Chalmers studerat effekterna avfleranvändardetektering i ett generellt radiosystem med frekvensdelning. Ett exempel på ett sådant system är GSM.

Ett digitalt radiokommunikationssystem är vanligen organiserat i en hierarki, där nivåerna(eller skikten) ansvarar för skilda funktioner i systemet. Den lägsta nivån utgörs av det så kallade fysiska skiktet, vars funktion är att transportera en ström av binära siffror (bitar) mellan en datakälla och en datamottagare. I mobiltelefonisystemet GSM sker denna transport över en radiokanal med både tids- och frekvensdelning. Frekvensdelning innebär att frekvensspektrum indelas i ett antal kanaler som var och en transporterar endast en dataström. Frekvensavståndet mellan kanalerna väljs oftast så att störningen mellan kanalerna begränsas. Därmed kan en enkel mottagare användas som bara försöker detektera den egna dataströmmen eller användaren.

Stora kapacitetsvinster kan emellertid erhållas genom att frekvensavståndet mellan radiokanalerna minskas. Eftersom detta leder till ökade störningar mellan kanalerna, måste en ny mottagarstruktur användas som tar hänsyn till användare i grannkanalerna. En sådan fleranvändardetektor är beräkningsmässigt mer komplicerad än den enanvändardetektor som används i t.ex. GSM. Pär Moqvist har i sitt doktorsarbete studerat effekterna av fleranvändardetektering i ett generellt radiosystem med frekvensdelning. Genom att vidareutveckla existerande analysmetoder för detta problem, visar han att det är möjligt att minska frekvensavståndet till hälften eller en tredjedel med ingen eller endast marginell försämring av detekteringsprestanda. Således finns det en stor förbättringspotential i många befintliga frekvensdelningssystem som t.ex. GSM, och eftersom denna förbättring huvudsakligen påverkar det fysiska skiktet är den också förhållandevis enkel att införa jämfört med andra metoder. Vinsten kan användas antingen till högre nätkapacitet (fler användare), högre datahastighet per användare, eller både och.

Avhandlingen “Multiuser Serially Concatenated Continuous Phase Modulation”, försvaras vid en offentlig disputation på Chalmers i december2002.

Pär Moqvist är från Vetlanda.

Kontaktinformation
Mer information:
Pär Moqvist, Datorteknik, Chalmers tekniska högskola, tel: 031-772 5224,
e-post: pmoqvist@ce.Chalmers.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera