Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 december 2002

Okänd syrebrist i vitala organ under hjärtkirurgi

Pressmeddelande från Sahlgrenska akademin

Resultaten från en studie från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet tyder på att lokal syrebrist förekommer i vitala organ under hjärtkirurgi, utan att detta kan upptäckas med gängse mätmetoder. Resultaten visar också att såväl kroppstemperatur som pumpflöde påverkar syresättningen i hjärna och lever.

Syrebristen var speciellt uttalad i venöst blod från levern. En hypotes var att detta skulle kunna bero på sammandragningar i bukorganens blodkärl. En grupp patienter fick insulin, som är kärlvidgande, i hög dos. Vid kirurgi försämras effekten av kroppens insulin, detta skulle
kunna innebära att de kroppsegna insulinnivåerna blir för låga. Insulininfusionen ökade syreinnehållet i blod från levervenen, vilket tyder på en förbättrad syresättning av bukorganen.

Insulin används ibland vid hjärtkirurgi eftersom det har visat sig ha positiva effekter för hjärtat med bland annat en ökning av hjärtminutvolymen. Hos friska personer är det huvudsakliga målorganet för insulinets kärlvidgande effekt skelettmuskulaturen. I en delstudie undersöktes om samma sak gäller vid hjärtkirurgi. Resultaten visar att
endast en mindre del (cirka 30 procent) av ökningen av hjärtminutvolymen vid hjärtkirurgi kan förklaras av ett ökat blodflöde i skelettmuskulaturen, vilket tyder på att fler kärlbäddar påverkas av insulininfusion.

Hjärt-lung-maskinen är den krets som gör det möjligt att exkludera hjärta och lungor ur blodomloppet och som är nödvändig för merparten av all hjärtkirurgi. Under hjärtkirurgi sker cirkulation och gasutbyte med hjälp av maskinen, blodflöde och mängden tillfört syre bestäms av
hjärtlungmaskinens pumphastighet.

Det kirurgiska traumat initierar förändringar som kan leda till skador. Under hjärtkirurgi är dessa förändringar ofta mer uttalade än vid annan typ av kirurgi. Detta kan sannolikt hänföras till kontakten mellan patientens blod och hjärtlungmaskinens ytor, till variationer av
kroppstemperaturen och till inslag av syrebrist i hela kroppen eller i enskilda organ.

Perfusionist Lena Lindholm, tel 070-670 10 94
e-post: lena.lindholm@vgregion.se, lena.e.lindholm@vll.se

Handledare: Anders Jeppsson, tel 031-342 4107


Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, Hjärt-kärlinstitutionen.
Avhandlingens titel: Regional oxygenation in cardiac surgery ­ Influence of temperature, pump flow and insulin.
Avhandlingen försvarades fredagen den 13 december.

Kontaktinformation
Carina Elmäng, informatör
Sahlgrenska akademin
vid Göteborgs universitet
Box 400, 405 30 Göteborg
tel 031-773 35 77
mobil 0708-77 33 57

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera