Artikel från Högskolan Väst

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 december 2002

Mäns och kvinnors förhandlingsstrategier på arbetsmarknaden

Historiskt sett finns det stora skillnader mellan mäns och kvinnors sätt att använda stridsåtgärder på arbetsmarknaden. Varför strejkar t.ex. nästan bara män? Bland annat den frågan ska ett nytt forskningsprojekt vid Högskolan i Trollhättan/Uddevalla (HTU) studera de kommande två åren. Nyligen beslutade Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS*) att stödja projektet med 2,6 miljoner kronor.

– Att forskare på en högskola får medel från FAS tillhör inte vanligheterna. Bara det är en stor framgång. Vi har visat att det finns kompetens även på andra ställen än universiteten. Det här ska bli jätteroligt, säger Susanne Fransson, jur. dr. i arbetsrätt och projektledare.

Projektet “Strejker och förhandlingsstrategier på en könsuppdelad arbetsmarknad”, som kommer att pågå under 2003 – 2004, har ett historiskt och arbetsrättsligt perspektiv. Syftet är att analysera skillnaden mellan kvinnors och mäns strategier/aktioner på arbetsmarknaden. Traditionellt har strejken varit ett vapen för utpräglat manliga kollektiv. Kvinnliga strejker, i den mån de förekommit, har dessutom varit mer defensiva. Även de fackliga traditionerna skiljer sig åt.

Susanne Fransson och hennes medforskare, historiker och fil.dr. Christer Thörnqvist kommer i sin forskning att utgå från den svenska modellen och den solidariska lönepolitiken. Fokus kommer att ligga på tiden efter 1990, även om en kronologisk genomgång av 1900-talet också kommer att göras. I första hand kommer man att jämföra avtalen inom verkstadsindustrin med avtalen inom vården. Till arbetet kommer en referensgrupp med företrädare från arbetsmarknadens parter att skapas.

– Vi intresserar oss för ett outforskat område och väver samman ett genus- och klassperspektiv. Vår utgångspunkt är det kollektiva snarare än det individuella. Detta samt att vi som jurist respektive historiker arbetar tvärvetenskapligt tror jag förklarar varför vi beviljats medel. Nu får vi möjlighet att verkligen koncentrera oss på vår forskning, säger Susanne Fransson.

Fotnot
FAS är ett statligt forskningsråd under Socialdepartementet. Rådet stödjer och initierar forskning inom områdena arbetsmarknad, arbetsorganisation, arbetsmiljö, folkhälsa, omsorg och välfärd.

Kontaktinformation
För mer information kontakta: Susanne Fransson tel 0522-65 60 61, mobiltel 0735-87 37 35, e-post susanne.fransson@htu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera