Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 december 2002

Livskvalitet efter fraktur i lårbenshalsen

I en aktuell avhandling från Karolinska Institutet har livskvaliteten studerats hos patienter med lårbenshalsfrakturer.

Det ökande antalet höftfrakturer är en utmaning för sjukvård och samhälle. Av gruppen höftfrakturer är de felställda lårbenshalsfrakturerna de mest svårbehandlade och behandlingen hos äldre patienter är fortfarande kontroversiell. Skruvfixation har varit den dominerande behandlingsmetoden i Skandinavien, medan primär höftplastik (ledersättning), halvplastik eller total plastik, varit vanligare i övriga Europa och Nordamerika.

Vid utvärdering av behandlingsmetoder är det viktigt att analysera patientens upplevelse av resultatet. I Jan Tidermarks avhandling från Karolinska Institutet har två livskvalitetsinstrument, EQ-5D och SF-36, utvärderats hos patienter med lårbenshalsfrakturer.

Studierna visar att livskvaliteten sjönk efter behandling med skruvfixation, speciellt hos patienter med komplikationer under frakturläkningen. Frekvensen av komplikationer efter två år var som väntat högre hos patienter med felställd fraktur jämfört med icke felställd fraktur, 36 procent respektive 7 procent. Hos patienter med läkta frakturer var dessutom livskvaliteten klart lägre hos de som haft en primärt felställd fraktur.

Skruvfixation jämfördes med total höftledsplastik vid behandling av äldre relativt vitala patienter med felställd lårbenshalsfraktur. Efter två år var det fler höftkomplikationer efter skruvfixation än efter total höftledsplastik, 36 procent respektive 4 procent, och fler patienter var omopererade. Höftfunktion och livskvalitet var generellt bättre hos patienter opererade med total höftledsplastik.

Nästan hälften av gruppen äldre kvinnor med felställd lårbenshalsfraktur visade tecken på undernäring. Låg vikt var associerat med muskelsvaghet, kognitiv dysfunktion och låg livskvalitet. Proteinrikt nutritionstillskott i kombination med anabola steroider hade en positiv effekt på muskelmassa, dagliga funktioner samt livskvaliteten hos dessa kvinnor.

Avhandlingens titel:
Quality of life and femoral neck fractures

Författare:
Jan Tidermark, Institution Södersjukhuset, Karolinska Institutet,
tel 08-616 2458, mobil 073 973 2697
eller mail: jan.tidermark@ortoped.sos.sll.se.

Disputation:
Onsdag 18 december 2002, kl. 9.00, Aulan, Södersjukhuset, Stockholm.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera