Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 december 2002

20 miljoner till superkluster och genomforskning

Centrum för högpresterande datorer, HPC2N, och Umeå Plant Science Centre, UPSC, har totalt fått 20 miljoner kronor från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. HPC2N kommer nu att kunna utveckla sitt nyinvigda superkluster och UPSC fortsätter att kartlägga poppelns gener och genprodukternas funktioner.

I augusti invigde HPC2N Sveriges första PC-kluster av superdatorklass, det snabbaste och kraftfullaste datorsystemet i landet, tack vare en donation på 5 miljoner kronor från Kempestiftelserna. Nu har Knut och Alice Wallenberg Stiftelse beviljat HPC2N 10 miljoner kronor för att under de kommande tre åren kunna vidareutveckla datorsystemen. I första hand kommer HPC2N att satsa på superkluster baserade på PC-komponenter som kopplas samman med ett högpresterande nätverk, men också på parallelldatorsystem med gemensamt minne. Datorsystemen ska på bästa och mest kostnadseffektiva sätt kunna tillgodose de behov som finns hos landets beräkningsinriktade forskare. Klassiska storanvändare representerar datavetenskap, fysik, kemi, matematik och teknikvetenskap. Nya intressanta forskningsområden är bland annat biovetenskap, medicin, humaniora och samhällsvetenskap. Nationellt ska systemet också kunna användas som en resurs för utveckling av parallella algoritmer, applikationsprogramvaror och miljöer för ett användarvänligt och ändamålsenligt nyttjande av datorresurserna.

HPC2N är ett nationellt centrum för parallella och vetenskapliga beräkningar, organiserat som ett kompetensnätverk mellan Umeå universitet, Luleå tekniska universitet, Mitthögskolan, Institutet för rymdfysik i Kiruna och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse har även beviljat UPSC 10 miljoner kronor för funktionell genomforskning på poppel. Syftet med det så kallade poppelprojektet är att skaffa detaljerad kunskap om poppelns gener och hur genernas uttryck regleras för att få en djupare förståelse för hur växter i allmänhet och träd i synnerhet fungerar. Kunskapen används exempelvis för att förstå hur blomning regleras, hur veden bildas, hur växter bekämpar sjukdomsangrepp och hur de klarar av att leva vid låga temperaturer. Forskningen ligger internationellt sett långt fram och sker i samarbete mellan Umeå universitet, SLU i Umeå, Uppsala universitet och Kungliga tekniska högskolan (KTH) inom ramen för programmet “Swedish Centre for Tree Functional Genomics”. Sammanlagt har nu Knut och Alice Wallenbergs stiftelse beviljat UPSC 30 miljoner kronor inom programmet. Det tilldelade anslaget ger UPSC forskarna stora möjligheter att fortsätta att bygga upp sin unika infrastruktur inom experimentell växtforskning.

UPSC är en av norra Europas bästa forskningsmiljöer inom experimentell växtbiologi. Det inrättades 1999 i samarbete mellan institutionen för fysiologisk botanik vid Umeå universitet och institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Umeå.

Se även: http://www.hpc2n.umu.se och http://www.upsc.nu

Kontaktinformation
För ytterligare information, kontakta:

Professor Bo Kågström, föreståndare vid HPC2N
Tel: 090-786 54 19, 073-620 54 19
E-post: bo.kagstrom@cs.umu.se

Professor Göran Samuelsson, institutionen för fysiologisk botanik
Tel: 090-786 56 94, 070-6455039
E-post: Goran.Samuelsson@plantphys.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera