Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 december 2002

Journalistiken i Indien likadan som på andra ställen

Massmedier i nya former har under de senaste decennierna fått en allt större betydelse också utanför den industrialiserade världen. Ofta har detta uppfattats som ett exempel på globaliseringens kulturella dimension.

Allt fler människor världen över konsumerar ett likriktat innehåll av bilder och information, vi underhålls av samma såpoperor, musikvideos, sportevenemang och läser nyheter om samma krig och politiska skeenden. Detta är tydligt till exempel i Indien där televisionen med ett universellt bekant utbud lanserats brett under de senaste decennierna. Emellertid har i detta land också dagspressen på inhemska språk haft en kraftig tillväxt. Tidningar som framför allt intresserar sig för nyheter på lokal, regional och nationell nivå har blivit fler och fått allt större upplagor. Det är inte självklart hur detta massmedium förhåller sig till kulturell globalisering.

Per Ståhlberg har i sin avhandling vid Socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet, behandlat den hindispråkiga dagspressen och dess journalister i delstaten Uttar Pradesh. Han har under några längre perioder under senare delen av 1990-talet följt arbetet på ett antal tidningsredaktioner i staden Lucknow. Tidningarnas innehåll behandlas, likaså arbetets organisation samt journalisternas rutiner, bakgrund och karriärer. Studien belyser hur dessa hindispråkiga journalister formulerar sin yrkesroll och vilken status de har i en indisk offentlighet – framför allt i relation till den engelskspråkiga indiska pressen.

I sin avhandling ger Per Ståhlberg en bild av lokala och kulturellt specifika förhållanden för en yrkesgrupp som med liknande arbetsmetoder och uppgifter återfinns över hela världen. Få människor utanför tidningarnas spridningsområden skulle intressera sig för nyheterna som dessa hindispråkiga journalister producerar. Men deras rapportering sker på det hela taget i enlighet med en universell idé om journalistisk verksamhet. Det är en lokal praktik av en global modell.


Avhandlingens titel: Lucknow Daily: How A Hindi Newspaper Constructs Society

Disputationen äger rum fredag 20 december kl. 13.00 i hörsal 9, hus D, Södra huset, Frescati. Opponent är Dr. Thomas Blom Hansen, University of Edinburgh, Skottland.

Per Ståhlberg kan nås på tfn 08-16 26 85 (Socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet), e-post per.stahlberg@socant.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera