Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 december 2002

Företagens miljöarbete skapar spänningar

Miljöfrågor är emotionellt och politiskt laddade. De känner inga traditionella gränser, vare sig nationella eller vetenskapliga. Denna avhandling består av fem fallstudier av i Sverige verksamma företag, som alla beslutat att arbeta med miljöfrågor.

Den visar att även om miljöarbetet ibland tilldelas ett stort utrymme så definieras och motiveras det genom ett affärstänkande där ny teknik står i centrum (teknocentrism). Miljöproblem handlar ofta om att ersätta resurskrävande produkter och processer med effektivare och på marknaden attraktiva teknologiska lösningar. Med detta kommer både för- och nackdelar. Passar miljöarbetet in i en lönsam och teknologiskt möjlig strategi blir integrationen kraftig. Samspelar inte miljöarbetet förskjuts det i periferin och lämnas till andra intressenter att driva. Det här skapar dock spänningar. Samtidigt som företagen legitimeras av att följa ett affärstänkande konfronteras de även av krav på ett vidare ansvarstagande för sina verksamheters verkliga och förmodade negativa konsekvenser på miljön. Dessa krav, som kommer både inifrån och utanför företagen, går bortom den traditionella synen på företagens roll i samhället. Spänningarna måste dock hanteras för att företagen fortsättningsvis ska framstå som legitima aktörer och detta görs framförallt via ett teknocentriskt förhållningssätt.

Avhandlingens slutsatser handlar därför om att gå bortom detta dominerande förhållningssätt. För att öka förståelsen för miljöfrågornas dynamik och för att bättre möjliggöra handling på en mer symbolisk arena behövs toleranta och reflexiva förhållningssätt där problem och lösningar inte låses in i ett affärstänkande. Det alternativ som utvecklas i avhandlingen betonar därför ökad öppenhet, delaktighet och reflexivitet.

Torsdagen den 19 december försvarar Johan Sandström, företagsekonomiska institutionen vid Umeå universitet, sin doktorsavhandling med titeln “Organizational Approaches to Greening: Technocentrism and Beyond” Svensk översättning: Organisatoriska förhållningssätt till miljöfrågor: Bortom teknocentrism.
Disputationen äger rum kl. 13.15 i Humanisthuset, hörsal G.
Fakultetsopponent är Professor Nigel Roome, Erasmus University, Rotterdam, Holland.

Johan Sandström föddes i Umeå 1973. Mellan 1984 och 1992 bodde han i Göteborg för att sedan återvända för studier vid Handelshögskolan i Umeå. Han bor sedan 2001 i Örebro.

Kontaktinformation
Johan Sandström nås på:
johan.sandstrom@fek.umu.se
070-358 11 01 mobil
019-10 96 09 hem

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera