Tema

International Conference on Systems Biology 2002The Logic of Life

Konferensen äger rum på Karolinska Institutet, Solna campus, Stockholm, Berzeliuslaboratoriet, sal Adam, Berzelius väg 3, 13-15 december 2002.

Karolinska Institutet anordnar i samarbete med Uppsala Universitet, the Swedish Institute of Computer Science, SICS, och Linköpings Universitet en

International Conference on Systems Biology 2002 – The Logic of Life

I samband med konferensen hålls en presskonferens, se nedan.

Ämnet systembiologi handlar om kvantitativa analyser av biologiska processer och system, där experiment och teori integreras. Systembiologiska studier fokuserar på dynamiken, det vill säga, hur biologiska system förändras över en tidsperiod.

Systembiologi – i korthet
Stora framsteg inom biologin har lett fram till att vi nu känner till nästan hela den mänskliga arvsmassan. I människans arvsmassa finns ca 30 000 gener som i sin tur används som mall för bildandet av RNA och proteiner. Mindre framsteg har gjorts i försöken att analysera hur dessa gener och proteiner tillsammans med andra molekyler samverkar i komplexa nätverk som styr de biologiska processerna. För att kunna förstå dessa processer krävs ett systemperspektiv. En ökad förståelse av biologiska system kan i framtiden komma att ligga till grund för rationellt framtagna läkemedel mot idag obotliga sjukdomar.

I det biologiska systemperspektivet (”systems biology”) integreras experiment och teori. Matematiska modeller som är både kvantitativa och prediktiva konstrueras och utvärderas mot experimentella data. Dynamiken i de biologiska processerna är viktig, det vill säga hur systemet förändras över tiden (t.ex. hur koncentrationerna av en cells alla proteiner förändras över en tidsperiod).

För att kunna studera biologiska system i ett systemperspektiv krävs metoder att studera uttrycket från alla gener i form av budbärarRNA och proteiner samtidigt under en biologisk process. Tack vare utvecklingen av t.ex. DNA microarray-tekniker kan man idag studera uttrycket från nästan alla gener i en viss vävnad eller celltyp.

Under denna konferens, The Third International Conference on Systems Biology, samlas de mest kunniga experimentalisterna och teoretikerna från framför allt Europa, Japan och USA.

Två internationella konferenser om systembiologi har hållits i tidigare; den första i Tokyo, Japan, 2000 och den andra på Caltech, Pasadena, USA, 2001. Initiativet till ICSB kommer från Hiroaki Kitano, Sony Corp och ERATO Kitano Systems Biology Project, Japan.
Vetenskaplig ledare för ICSB2002 är Måns Ehrenberg, Uppsala Universitet.


Välkommen till presskonferens fredag 13 december kl. 9.15

Presskonferensen äger rum i anslutning till konferensen i sal Adam.
Mötesplats: Konferenssekretariatet

Medverkande:
Forskningsminister Thomas Östros
Rektor Hans Wigzell, Karolinska Institutet
Professor Hiroaki Kitano, Kitano Symbiotic Systems Project, ERATO
John Doyle, Control and Dynamical Systems, Caltech
Professor Måns Ehrenberg, Institutionen för celll- och molekylärbiologi, Uppsala universitet

Kaffe serveras

Kontaktperson:
Janet Jeppsson, projektansvarig
Tel. 08-728 6079 eller 070 549 6079
Mail: janet.jeppsson@admin.ki.se

————————–

Ytterligare information lämnas av:
Måns Ehrenberg, Uppsala Universitet, 018-4714213
Home page: http://www.icsb2002.org

International Conference on Systems Biology 2002The Logic of Life

 lästid ~ 2 min