Tema

Viktigt leverenzym kan nu studeras lättare

I en aktuell avhandling från Karolinska Institutet presenteras ingående studier av ett av leverns enzymer, CYP1A2, vilket deltar i nedbrytningen av ett flertal läkemedel.

I levern finns ett enzymsystem, cytokrom p450, vars funktion är att bryta ner läkemedel och andra kroppsfrämmande substanser för att de lättare ska kunna utsöndras ur kroppen. Samma enzymsystem kan också bidra till bildandet av cancerframkallande ämnen och deltar i bildningen av vissa hormoner. Cytokrom P450 (CYP) finns i många former och aktiviteten kan variera mellan olika individer. I en aktuell avhandling från Karolinska Institutet presenteras ingående studier av ett av dessa enzymer, CYP1A2, vilket deltar i nedbrytningen av ett flertal läkemedel.

Laboratoriemetoder har utvecklats och använts för att studera aktiviteten av CYP1A2 vid nedbrytningen av koffein och ”sömnhormonet” melatonin. Bland annat visas att en förenklad metod att mäta CYP1A2-aktiviteten baserad på koffein från dieten går att använda för studier i stora populationer. Även en in vitro-metod (försök i provrör) med tunna leverskivor beskrivs och visar sig intressant.

Målet är att man i framtiden genom ökade kunskaper om CYP-enzymer ska kunna förutsäga vilken dos den enskilde patienten ska ha av läkemedlen för att undvika biverkningar eller utebliven effekt.


Avhandlingens titel:
Functional features of human cytochrome P450 1A2 with special focus on caffeine and melatonin metabolism.

Författare:
Anna Nordmark, Institutionen för medicinsk laboratorievetenskap och teknik, Karolinska Institutet, tel. 08- 585 59638, mobil 0739 257536
eller mail: anna.nordmark@labtek.ki.se

Disputation:
Fredag 6 december 2002, kl. 9.00, Hörsalen 4U, Alfred Nobels Allé 8,
Karolinska Institutets Campus Huddinge (mellan Södertörns Högskola och Huddinge Universitetssjukhus).

Viktigt leverenzym kan nu studeras lättare

 lästid ~ 1 min