Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 december 2002

Nytt program vid LTHför nanoteknik

LTH:s styrelse fattade i förra veckan beslut om att inrätta ytterligare ett nytt civilingenjörs-program, Teknisk Nanovetenskap (på engelska “Engineering Nanoscience”). Det handlar om ett program med starka tvär-vetenskapliga inslag tillsammans med naturvetenskapliga och medicinska fakulterna. 40 platser inrättas till höstterminen 2003.

– LTH kommer med detta utbildningsprogram i en tätposition i världen för ett för fram-tiden mycket viktigt tekniskt område, menar den drivande kraften, professor Lars Samuelson vid Avdelningen för fasta tillståndets fysik.
Programmet ska så mycket som möjligt samordnas med teknisk fysik/teknisk matematik vars utbildningsnämnd ska administrera även detta program.
Studentkåren TLTH reserverar sig mot beslutet. De är skeptiska mot att ännu ett nytt program ska inrättas och kräver en tydligare utredning av förutsättningarna.
Hur examensbenämningen på det nya ämnet på svenska och engelska ska vara överläts åt LTH:s rektor att utreda och fatta beslut om.

Kontaktinformation
För ytterligare upplysningar kontakta professor Lars Samuelson, tel: 046-222 76 79 , mobil: 070-317 76 79, epost: Lars.Samuelson@ftf.lth.se eller vice rektor Per Warfvinge, tel 046-222 36 26, mobil: 0708-76 36 26, epost: Per.Warfvinge@chemeng.lth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera