Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 december 2002

Slemhinnor reagerar olika på bakterier

För att studera hur slemhinnor från olika organ känner igen bakterier har analyser gjorts med urinvägsinfektioner som modellsystem. Resultaten presenteras i Fredrik Bäckheds aktuella avhandling

Våra slemhinnor i mag-tarmkanalen, luft- och urinvägarna utsätts dagligen för bakterier, både sådana som tillhör vår normalflora men även bakterier som kan orsaka sjukdom. Slemhinnorna i kroppens organ exponeras på olika sätt för bakterier. Tarmslemhinnan måste tolerera bakterierna i normalfloran, men måste samtidigt kunna reagera på närvaro av sjukdomsalstrande bakterier. Slemhinnorna i luft- och urinvägar däremot ska vara sterila, vilket betyder att de betraktar samtliga bakterier som sjukdomsalstrande.
För att studera hur slemhinnor från olika organ känner igen bakterier har analyser gjorts med urinvägsinfektioner som modellsystem. Resultaten presenteras i Fredrik Bäckheds aktuella avhandling. Den vanligaste orsaken till urinvägsinfektioner är bakterien Escherichia coli. Eftersom bakterierna måste passera urinblåsan för att komma upp till njuren är blåscellerna utrustade för att snabbt känna igen infektioner. Studierna visade att de reagerade i huvudsak mot närvaro av lipopolysackarid (LPS), en sockermolekyl som finns hos E. coli och i många andra bakterier. Igenkännandet av LPS-molekyler aktiverar immunförsvaret som försöker eliminera den inkräktande bakterien och därmed skydda njuren.
Vidare består LPS-molekylen av en kolhydratdel och en fettlöslig del, där den senare vanligtvis består av sex fettsyror. Våra celler känner endast igen LPS-molekyler med sex fettsyror och detta fenomen kan utnyttjas av bakterier som vill undkomma vårt immunförsvar. Bakterier som orsakar kroniska infektioner, t ex. magsårsbakterien Helicobacter pylori, har en modifierad LPS-molekyl med färre fettsyror. Detta gör att de kan kolonisera vår mage utan att aktivera immunförsvaret.
Sammantaget har studierna lett till en ökad förståelse för hur slemhinnorna i olika organ känner igen bakterier, vilket i framtiden kan leda till utvecklandet av nya botemedel mot infektionssjukdomar.


Avhandlingens titel:
Role of Toll-like receptors in host responses to mucosal bacterial infections

Författare:
Fredrik Bäckhed, Mikrobiologiskt och tumörbiologiskt centrum, Karolinska Institutet, Tel. 08-7287409 eller mail: Fredrik.Backhed@mtc.ki.se

Disputation:
Fredagen 6 december 2002, kl 9.15, Föreläsningssalen, Mikrobiologiskt och tumörbiologiskt centrum, Theorells väg 1, Karolinska Institutet, Solna.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera