Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 december 2002

Kunglig miljöprofessur till Umeå universitet

Till sjunde innehavare av Konung Carl XVI Gustafs professur i miljövetenskap har styrelsen för Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond vid sitt sammanträde den 27 november 2002, under ordförandeskap av H.M.Konungen, utsett dr Susan Baker.

Dr Baker är Reader i European Social Research vid Cardiff School of Social Sciences vid Cardiff University, England. Under läsåret 2001/02 vistades hon vid Europainstitutet i Florens. Dr Baker har en bred bakgrund inom det samhällsvetenskapliga området och inom miljöforskning. Hennes huvudsakliga forskningsområde ligger inom policyformulering och implementering av EU:s politik för miljö och hållbar utveckling, studier över östeuropeisk miljöpolitik och dessa länders harmoniseringsprocesser inför EU-medlemskap och genderperspektiv på miljöideologier. Dr Baker kommer under läsåret 2003/04 verka vid Umeå universitet.

Dr Baker har tidigare varit gästforskare vid statsvetenskapliga institutionen och Miljöhögskolan vid Umeå universitet. Hon återkommer till Umeå universitet hösten 2003.
Susan Baker är den första kvinnan och den andre samhällsvetaren som tilldelas professuren.

Kontaktinformation
För mer information om dr Susan Baker kontakta professor Katarina Eckeberg
090-786 52 30
070-671 14 79
katarina.eckerberg@pol.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera