Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 november 2002

Är fula vägar farliga?

Är vackra trafikmiljöer säkrare än fula? Helena Drottenborg från Lunds Tekniska Högskola visar i en ny avhandling att estetik och trafiksäkerhet hör ihop.

– Bilförarnas känslotillstånd påverkas av estetiken och detta är något som negligerats i tidigare trafiksäkerhetsmodeller, säger Helena Drottenborg. I sitt avhandlingsarbete har hon hämtat kunskaper från ämnesområdena estetik, miljöpsykologi och trafiksäkerhet.

I sina studier har hon mätt trafiksäkerheten i tio fula och tio vackra trafikmiljöer. För att kunna bestämma vad som är vackert respektive fult har hon tagit psykologiska och neuropsykologiska modeller till hjälp. Genom att på olika sätt mäta bilförarnas upplevelser har hon bevisat att vackra miljöer uppfattas som mer trivsamma och därmed har de en positiv, lugnande inverkan på bilföraren.
– Man kan till exempel mäta bilförarnas emotionella tillstånd, hjärtaktivitet och blinkningar, säger Helena Drottenborg. En ful miljö har en stressande inverkan vilket leder till att de negativa känslorna ökar och ögonen blinkar oftare.
– Att estetiken har betydelse för bilförarens beteende innebär inte att en vacker vägmiljö löser alla trafikproblem, påpekar hon. Endast 5-10 procent av bilkörningen påverkas av bilförarens välbefinnande. Övriga 90 procent bestäms av andra faktorer. Men att ta med estetiken i modeller för bilförarnas beteende är en nyhet i trafiksäkerhetsforskningen.

HelenaDrottenborg har låtit bilförare under 8-10 minuter köra omkring i fula respektive vackra miljöer och samtidigt mätt deras psykologiska och fysiologiska reaktioner samt deras beteende. Det visade sig att försökspersonerna körde långsammare i vackra miljöer.
Hur ska då en trafikmiljö se ut för att väcka positiva känslor?
– Den ska vara väl balanserad och ha en trevlig atmosfär, säger Helena Drottenborg och anger Sölvegatan i Lund som ett gott exempel.
– Mina undersökningar visade bland annat att bilförarna körde långsammare under trädens blomningsperiod än när träden var avlövade.

– Man har länge försökt bygga vackra vägar med motiveringen att en vacker omgivning har en lugnande inverkan på föraren. Men hittills har vägestetik varit mycket upp till konstnärers godtycke och dessa är inte tränade i att tänka i termer av trafiksäkerhet, säger Helena Drottenborg som hoppas att hennes forskning ska bana vägen för nya metoder att beakta estetiken i förhållande till trafiksäkerheten.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Helena Drottenborg på telefonnummer 046-222 91 25,
046-12 38 64 e-post Helena.Drottenborg@tft.lth.se
Hon disputerar på avhandlingen ” Are beautiful traffic environments safer than Uglytraffic environment?”
Tid: 6 december 2002 kl-10.15
Plats: LTH hus V sal B

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera