Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 november 2002

Bankrånare och terrorister

Att på videofilmer identifiera misstänkta bankrånare, fientliga styrkor eller terrorister är Lena Klaséns forskningsområde. I vetenskapliga termer kallas det för bildanalys av komplexa, artikulerade och deformerbara objekt med anknytning till kriminalväsende och försvar.

Lena Klasén har ett förflutet hos Försvarets Materialverk och Statens Kriminaltekniska Laboratorium, och arbetar nu vid Totalförsvarets Forskningsinstitut FOI i Linköping. Snart lägger hon också fram en avhandling vid institutionen för systemteknik vid Linköpings universitet.

Grunden till avhandlingsarbetet är en metod som Lena Klasén var med att utveckla, och som gick ut på att mäta längden på en bankrånare utifrån bilder tagna av en övervakningskamera. Metoden vidareutvecklades sedan till att karaktärisera både form och rörelse hos den avbildade individen. De data som framkommer kan jämföras med data från en eventuellt misstänkt person. En del av avhandlingen handlar om nya sensorer som kan förbättra övervakningstekniken, medan en annan del handlar om hur man kan hitta och följa föremål i bildsekvenser.

Lena Klasén har flera gånger anlitats som expert i internationella sammanhang. Hon har för Interpols räkning gjort genomgångar av de bildanalysmetoder som används av världens olika kriminaltekniska institut. För tre år sedan blev hon också ombedd av en amerikansk myndighet att analysera videofilmerna från Waco i Texas, där federala styrkor år 1993 belägrade den s k David-sekten som förskansat sig i ett byggnadskomplex. Hennes uppgift var att studera om de “blixtar” som syntes på en av filmerna orsakades av att FBI beskjutit de belägrade, eller om det handlade om solreflexer. Delar av dessa undersökningar ingår i avhandlingen.

För närvarande arbetar Lena Klasén med bildanalyssystem som ska identifiera stridsvagnar i det nätverksbaserade svenska försvaret. Nästa år kommer hon också att studera system som ska kunna identifiera människor som befinner sig på ställen där ingen förväntas uppehålla sig, eller som rör sig på ett misstänkt sätt.

– Sådana system kan användas t ex för att upptäcka och identifiera terrorister. Det kan också handla om att identifiera fientliga styrkor i en stadsmiljö, säger hon.

Avhandlingen heter Image sequence analysis of complex objects – law enforcement and defence applications. Disputationen äger rum den 4 december med professor Pierre Margot från Lausanne som opponent. Lena Klasén träffas på tel 013-37 80 00, lena@foi.se. Via hennes officiella hemsida www.icg.isy.liu.se/staff kan man komma till hennes privata hemsida där delar av avhandlingen finns utlagd.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera