Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 november 2002

Ny teknik att förhindra avstötning av transplanterat Framgångsrika djurförsök redovisas i avhandling

En teknik att få kroppen att acceptera transplanterade organ genom att blockera avstötningsreaktioner redovisas nu i en avhandling i kirurgi vid Lunds universitet. Dr Matthias Corbascio har prövat metoden i experimentella studier vid Universitetssjukhuset MAS. Tekniken kan på sikt göra det möjligt att behandla Parkinsonpatienter med nervceller från gris utan risk för avstötning.

Patienter som transplanteras, t ex de som får ett nytt hjärta, är med dagens teknik beroende av att ta immunhämmande läkemedel livet ut för att inte kroppen ska stöta bort det nya organet. Medicineringen har flera allvarliga biverkningar, bl.a. infektionskänslighet och ökad risk för tumörsjukdomar. Patienterna har också lättare att utveckla högt blodtryck och höga blodfetter som i sin tur ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar.
När det gäller den omdiskuterade möjligheten att transplantera vävnad från andra arter, t.ex. från gris till människa, är avstötningsreaktionen så aggressiv att dagens immunhämmande läkemedel är otillräckliga.
T-cellerna i kroppen har huvudrollen i avstötningen. Det har utvecklats en strategi att inaktivera dem genom att blockera signaler från celler i immunförsvaret. Blockeringen har riktats mot två molekyler vilka är viktiga för att aktiva T-cellerna. Tekniken har varit effektiv på en mus-stam men inte på en annan. Matthias Corbascio har prövat en kombination där även en tredje molekyl har blockerats med en antikropp. Denna trippelblockad visade sig vara effektiv. Både hjärttransplantat och transplanterade nervceller från gris överlevde hos möss. Forskargruppen gick sedan vidare och klarlade mekanismen för detta. De visade att det uppkom en annan typ av T-celler som förmår kroppen att acceptera transplantatet och därigenom förhindras avstötningen.
Resultaten visar också att det är möjligt att hämma och omprogrammera sådana reaktioner i kroppens immunsystem som ger upphov till andra sjukdomar.
Matthias Corbascio lägger fram sin avhandling den 25 november. Som opponent har institutionen lyckats engagera en världsauktoritet på området: Katherine Woods, professor i immunologi vid Oxfords universitet och tillträdande president i International Society for transplantation

Mer om avhandlingen på nätet
http://www.lub.lu.se/cgi-bin/show_diss.pl?db=global&fname=med_735.html

Matthias Corbascio har mobiltel 0730 66 19 04.
e-post: Matthias.Corbascio.226@student.lu.se
Hans handledare prof Henrik Ekberg har tel 040/33 37 41
Disputationen äger rum 25/11 kl 9.15, Kirurgens föreläsningssal UMAS, Malmö

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera