Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 november 2002

Tensider som exponeras för luft kan ge upphov till hudskador

Anna Bodin, som presenterar sin doktorsavhandling vid Göteborgs universitet den 25 november, har funnit att flera tidigare okända allergiframkallande och hudirriterande ämnen bildas vid luftexponering av vissa tensider. Anna Bodin har studerat kontakteksem orsakat av en vanlig typ av tensider, så kallade fettalkoholetoxilat.

Fettalkoholetoxilat används i rengöringsmedel, tvättmedel, schampon och hudkrämer. Tidigare har bland annat formaldehyd, ett välkänt kontaktallergen, identifierats i dessa tensider efter luftoxidation. Anna Bodin påvisar i sitt arbete att det även bildas andra aldehyder samt hydroperoxider, ämnen kända för att vara mycket reaktiva, i de luftoxiderade tensiderna. Både hydroperoxider och aldehyder visades ha allergiframkallande egenskaper. Detta är första gången som enskilda tensidhydroperoxider kunnat påvisas och renframställas. Den här typen av föreningar har tidigare endast diskuterats teoretiskt. Anna Bodin visar också att den studerade tensiden ger en ökad hudirritation när den oxiderats genom luftexponering, jämfört med i sin rena form.


Kunskapen att kontakten med syre förändrar produkter som i sig själva inte innehåller allergiframkallande ämnen är viktig för att man ska kunna förebygga allergier. Ofta saknas de allergiframkallande ämnena i produkternas innehållsdeklaration, eftersom de bildas först vid kontakt med luft. Minskning av exponeringen för syre vid hanteringen, liksom tillsats av antioxidationsmedel, skulle kunna minska bildandet av de skadliga oxidationsprodukterna. Förebyggande åtgärder i form av krav på datum- och innehållsmärkning kan också diskuteras.


Kontakteksem på händerna är den vanligaste yrkeshudsjukdomen i Sverige. Hälften av alla kontakteksem orsakas av våtarbete, det vill säga arbete med vatten och rengöringsmedel. Ofta drabbas unga för övrigt friska personer, framförallt kvinnor, eftersom våtarbete är vanligt i många kvinnoyrken. Eksemet påverkar både arbetslivet, med sjukskrivningar och arbetsbyte som följd, och det sociala livet.Anna Bodin, Institutionen för kemi, disputerar för att avlägga filosofie doktorsexamen i kemi, med inriktning mot läkemedelskemi med avhandlingen “Contact Allergy and Irritation from Autoxidized Ethoxylated Non-Ionic Surfactants – Chemical Analysis, Synthesis and Predictive Testing” måndagen den 25 november 2002.


Pressmeddelandet kan även läsas här:
http://www.science.gu.se/press/2002/anna_bodin.shtml


Anna Bodin
Göteborgs universitet
Institutionen för kemi
Telefon: 08-7309762
E-post: Anna.Bodin@niwl.se

Kontaktinformation
Tanja Thompson
Informatör
Göteborgs universtitet
Fakultetskansliet för naturvetenskap
Box 460, 405 30 Göteborg
Telefon: 031-773 4857
E-post: tanja.thompson@science.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera