Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 november 2002

Satellitnavigering och prestation i konditionsidrott

Fredagen den 29 november försvarar Peter Larsson, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, idrottsmedicin, Umeå universitet, en avhandling som presenterar en metod för att mäta syreupptagning m.m. hos orienterare och skidåkare medan de är ute i terrängen.

Projektet har haft som mål att utveckla bättre idrottsspecifika tester, s.k. fälttester. Syreupptag och pulsfrekvens har sedan tidigare varit möjliga att mäta under fälttester med hjälp av en bärbar s.k. ergospirometer. Då har det emellertid varit svårt att veta var idrottaren har befunnit sig och hur snabbt han/hon har rört sig, t.ex. i skogen.

En bärbar satellitnavigator (GPS) är inte är större än en mobiltelefon och kan mäta både hastighet och position. För att öka precisionen på mätningarna finns ett markbundet korrigeringssystem, s.k. differentierat GPS (dGPS). Det övergripande målet med avhandlingen var att studera om dGPS-data om hastighet och position i kombination med ergospirometerdata om syreupptag och puls kan användas för mer detaljerad analys av de fysiska krav som ställs på orienterare och längdskidåkare under idrottsutövandet.

Med kombinationen ergospirometer och dGPS kunde hastighet, syreupptag och hjärtfrekvens studeras i detalj under olika delar av en orienteringsbana, eller ett längdskidåkningsspår. Tekniken gjorde också att man kunde se var en orienterare sprungit i terrängen och därigenom också analysera ev. misstag i orienteringen.

I förlängningen kan den här kombinerade tekniken kanske också användas för studier av prestationsförmåga utanför idrotten. Exempelvis borde prestationsförmåga vid fysisk aktivitet hos patienter med exempelvis lungsjukdom eller hjärt-kärlsjukdom vara av intresse.

Avhandlingen har titeln “Metabolic Gas Measurements and dGPS in Orienteering and Cross-Country Skiing”. Svenk titel: “Ergospirometri och dGPS i orientering och längdskidåkning”.
Disputationen äger rum kl. 09.00 i sal B, 9 tr., Tandläkarhögskolan, Norrlands Universitetssjukhus.
Fakultetsopponent är professor Bengt Saltin, Copenhagen Muscle Research Center, Köpenhamn.

Kontaktinformation
Peter Larsson kommer från Skellefteå och flyttade 1990 till Umeå, där han utbildat sig till läkare. Han kan nås på enheten för idrottsmedicin, tel. 090-785 35 79, eller via e-post peter.larsson@idrott.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera