Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 november 2002

Företagsekonomiska insikter värdefulla i yrkesutbildning

Elever vid yrkesförberedande gymnasial utbildning upplever att de lär sig bättre när undervisningen består av problemlösande uppgifter inom utbildningens yrkesområde. Det visar en avhandling av Bert Sällström, pedagogiska institutionen, Umeå universitet.

De mest positiva upplevelserna redovisas i de situationer där eleven får arbeta praktiskt och aktivt, motsatsen noteras för kärnämnen och yrkesteori. Av resultaten kan slutsatser dras som tyder på att en verklighetsnära undervisning inom yrkesförberedande utbildning kräver att eleverna även får en viss företagsekonomisk insikt för att vara bättre förberedda på den verklighet de de facto möter som anställd eller i de fall de själva startar egen produktion efter avslutad utbildning. En viss inskolning i ’’Gnosjöandan’’ skulle kunna tänkas införas under utbildningstiden.

Undersökningens syfte, att beskriva och analysera uppfattningar om effekterna av en konstruktivistisk lärmiljö ( eleverna konstruerar själva sitt lärande) i yrkesförberedande utbildning, har genomförts genom att insamla data med hjälp av enkäter, intervjuer och videoinspelningar men också genom att registrera spontana lärarsynpunkter. 55 elever i industriprogrammet årskurs 1-3 vid Östra Gymnasieskolan i Umeå har ingått i undersökningen.

Fredagen den 22 november försvarar Bert Sällström, pedagogiska institutionen, Umeå universitet, sin doktorsavhandling med titeln Studerandes uppfattningar om konstruktivistiskt lärande i yrkesförberedande utbildning.
Disputationen äger rum kl 10.00 i Humanisthuset, hörsal E.
Fakultetsopponent är professor Kjell Ohlsson, industriell arbetsvetenskap, Linköpings universitet.

Kontaktinformation
Bert Sällström nås på:
Tel: 090 – 320 60

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera