Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 november 2002

Femåriga provrörsbarn lika friska som andra barn

Barn som kommit till via en särskild typ av provrörsinsemination visade vid fem års ålder inte några skillnader mot andra barn beträffande mental och fysisk hälsa. Studien som presenteras i Prag på söndag, vid en världskongress om infertilitet, innefattar 300 provrörsbarn som jämförts med nära 300 slumpvis utvalda barn avlade på normalt vis.


Metoden som användes då barnen blev till kallas ICSI (intracytoplasmic sperm injection) och innebär att läkaren injicerar en enda spermie in i ett ägg, detta för att undvika de tidigare så vanliga tvillingfödslarna
vid provrörsinsemination. Denna första internationella studie som gjorts om ICSI barn är ett samarbete mellan Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, Weill Medical College i New York samt AZ Vrije Universiteit
i Bryssel.

Barnen undersöktes av en barnläkare och en psykolog som tog hänsyn till deras fysiska, motoriska och psykologiska utveckling. Mödrarna fick också fylla i ett skriftligt formulär för att kunna utreda mammans stressnivå i relation till barnens utveckling.

Den genomsnittliga födelsevikten för ICSI-barnen var något lägre än normalt och det hade funnits komplikationer på grund av att provrörsbarnen något oftare var för tidigt födda, men man fann inte några följdeffekter av detta såsom kroniska sjukdomar eller att kirurgiska ingrepp varit nödvändiga. Sjukgymnastik och talträning hade utnyttjats något oftare av ICSI-barn än av andra barn.

Sedan 1978 har drygt en miljon provrörsbarn fötts i världen, varav över 100 000 kommit till genom metoden ICSI. Forskningsledare från Sahlgrenska akademin har varit professor Lars Hamberger.

För mer information kontakta:

Lars Hamberger
telefon: 031 – 741 17 03
mobil: 0708 – 22 80 27
e-post: lars.hamberger@obgyn.gu.se
Fax: +46-31-82 92 48
eller
Markus Leutert
Bertarelli Foundation tel 0041-22 840 51 78
e-post markus.leutert@bertarelli.edu

Kontaktinformation
Carina Elmäng
informatör
Sahlgrenska akademin
vid Göteborgs universitet
Box 400
405 30 Göteborg
tel 031-773 35 77
fax 031-773 33 99
mobil 0708-77 33 57

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera