Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 november 2002

Varför skyddar små hjärtattacker mot stora?

Fredagen den 22 november försvarar Mohammad Kavianipour, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, en avhandling med en ny förklaringsmodell för den mekanism som gör att upprepade små episoder av syrebrist i hjärtmuskeln har en skyddande effekt mot massiv hjärtinfarkt.

Det mänskliga hjärtat slår oavbrutet och under hela livet med drygt ett slag per sekund. För sin aktivitet är hjärtat beroende av kontinuerlig tillförsel av syre och näringsämnen via blodet. Vid en begränsning av blodtillförseln (ischemi), t.ex. vid blodproppar i kranskärlen, uppstår lokal närings- och syrebrist. Om ischemin kvarstår leder den till vävnadsdöd, infarkt. Det är sedan länge känt att upprepade, korta och övergående episoder av ischemi, som var för sig är oskadliga, aktiverar en mekanism i hjärtat som skyddar det mot en påföljande längre och skadlig ischemisk attack. Detta fenomen kallas för ischemisk prekonditionering (IP). Det här tros bl.a. ligga bakom det faktum att patienter som insjuknar i hjärtinfarkt har bättre chans att överleva om infarkten har föregåtts av återkommande episoder av bröstsmärtor, dvs. tecken på lokal syrebrist i hjärtat.

En bättre förståelse av de underliggande mekanismerna vid IP tros kunna leda till utveckling av nya bättre metoder för behandling av ischemisk hjärt-kärlsjukdom. Idag vet vi mycket om mekanismerna vid IP, men vad som leder till skydd av hjärtmuskeln är ännu oklart. Avhandlingen studerar just skyddsmekanismen vid IP och introducerar en ny förklaringsmodell. Studier av hjärtats energiomsättning tyder på att den blir mer “kostnadseffektiv” i dessa prekonditionerade hjärtan jämfört med de icke- prekonditionerade. Det betyder att tillgängliga energikällor utnyttjas bättre, vilket i sin tur leder till att IP-hjärtat får bättre motståndskraft mot den närings- och syrebrist som följer vid en ischemisk episod. Denna effektivare energiomsättning kan vara en viktig förklaring till den hjärtskyddande slutmekanismen vid IP.

Avhandlingen har titeln “Myocardial energy metabolism in ischemic preconditioning, role of adenosine catabolism”. Svensk titel: “Energiomsättning i hjärtat vid ischemisk prekonditionering, betydelsen av adenosinnedbrytning”.
Disputationen äger rum kl 13.00 i Sal B, 9 tr, Tandläkarhögskolan.
Fakultetsopponent är professor Kirsti Ytrehus, Tromsö universitet, Norge.

Kontaktinformation
Mohammad Kavianipour är född i Iran och har genomgått sin skolgång i Jönköping. Han kan nås på tel. 018-148104, mobil 070-7540133, e-post ropison@hotmail.com

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera