Artikel från Vetenskapsrådet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 november 2002

Postdoc-stipendier räddas

Den osäkra situationen för postdoktorala stipendier (“postdoc”-stipendier) är nu löst. En överenskommelse mellan Vetenskapsrådet och Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT) ger fortsatt möjlighet att söka sig utomlands för yngre forskare inom samtliga vetenskapsområden.

Avtalet innebär att man samfinansierar stipendierna inom medicin, natur- och teknikvetenskap under åren 2003 – 2005. Sammanlagt handlar det om 60 miljoner kronor, där STINT står för minst 25 miljoner kronor och Vetenskapsrådet bidrar med sammanlagt minst 35 milj kr. Efter 2005 övertar Vetenskapsrådet hela ansvaret för stipendier inom medicin, natur- och teknikvetenskap.
STINT kommer, som tidigare aviserats, att inom programmet för internationalisering av kulturvetenskaperna erbjuda postdoc-stipendier för yngre forskare inom humaniora och samhällsvetenskap, juridik samt teologi. Under 2003 – 2005 kommer STINT att i en särskild satsning avsätta minst 15 milj kr för stipendier inom kulturvetenskaperna.

Ansökningar, hantering och datum
Yngre forskare kan söka stipendier för läsåret 2003/04. Alla ansökningar skall lämnas via STINT:s elektroniska ansökningssystem senast den 15 december 2002. Bedömningen av ansökningarna inom medicin, natur- och teknikvetenskap görs av Vetenskapsrådet, medan bedömningen av ansökningar inom humaniora och samhällsvetenskap, juridik samt teologi görs av STINT. Från och med nästa år övertar Vetenskapsrådet ansvaret för hela ansökningsprocessen inom medicin, natur- och teknikvetenskap.

Bakgrund
Postdoc-stipendier är en viktig ingrediens i forskningssystemet. Dessa stipendier erbjuder unga forskare möjligheter att vid ett utländskt lärosäte fortsätta sin forskning, eller välja en ny inriktning, utvidga
sina internationella kontaktnät, men också att bli mer självständiga forskare.
I samband med statens budgetnedskärning i slutet av 90-talet övertog STINT ansvaret för de dåvarande forskningsrådens postdoc-program. STINT har årligen beviljat mellan 50 och 80 stipendier. Genom den nu slutna överenskommelsen flyttas successivt ansvaret för postdoc-stipendier inom medicin, natur- och teknikvetenskap till Vetenskapsrådet.

Kommentarer
Pär Omling, generaldirektör Vetenskapsrådet: 08-546 44 185 / Par.Omling@vr.se
Roger Svensson, verkställande direktör STINT: 08-671 19 94 / Roger.Svensson@stint.se

Mer information:
Information om ansökningsförfarandet kommer inom kort att finnas på STINT:s webbplats: www.stint.se.

Kontaktinformation
Humaniora, samhällsvetenskap, juridik, teologi
Mattias Löwhagen, STINT: 08-671 19 92 /Mattias.Lowhagen@stint.se
Natur- och teknikvetenskap
Margareta Eliasson, Vetenskapsrådet: 08-546 44 179 / Margareta.Eliasson@vr.se
Medicin
Agneta Axelsson, Vetenskapsrådet: 08-546 44 275 / Agneta.Axelsson@vr.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera