Tema

”Chockterapi” för med sig samhällets riktiga chock

Den genomgripande samhällsomvandlingen från socialistisk planekonomi till kapitalistisk marknadsekonomin med hjälp av ”chockterapi” i Polen 1989 innebar en chock för hela samhället, inklusive statliga, regionala och lokala myndigheter, och många institutioner, som t.ex. arbetsförmedlingar.

Den genomgripande samhällsomvandlingen från socialistisk planekonomi till kapitalistisk marknadsekonomin med hjälp av ”chockterapi” i Polen 1989 innebar en chock för hela samhället, inklusive statliga, regionala och lokala myndigheter, och många institutioner, som t.ex. arbetsförmedlingar.
Iwona Sobis analyserar i sin studie Employment Service In Transition en av dessa institutioner, arbetsförmedlingen i Lodz, och hur dess personal upplevde och hanterade en ökande arbetslöshet i ljuset av en ny arbetsmarknadspolicy som var i linje med marknadsekonomin. Vad gjorde personalen när 86 000 arbetslösa stormade kontoret för att söka hjälp och medel för att överleva? Frågor som ställs i avhandlingen är: Vilka problem upplevde arbetsförmedlingens personal som de svåraste att lösa? Vilka frågor var av lokal karaktär och vilka problem var ett resultat av nya statliga arbetsmarknadsåtgärder? Varifrån häm-t-ade personalen inspiration, pragmatiska idéer eller modeller för att anpassa arbetsförmedlingen till marknadsekonomin? Vilka krafter visade sig mest inflytelserika för att skapa en modern arbetsförmedling i västerländsk mening? Vilken modern arbetsförmedlingmodell var det möjligt att åstadkomma åren 1997/98? Sobis belyser också vad som hände med den formella organisationen under omvandlingsproces-sen, och på vilket sätt Europeiska Unionen och andra västerländska organisationer bidrog till att anpassa den polska arbetsmarknadspolitiken och arbetsförmedlingen i Lodz till marknadsekonomin och EU:s institutionella och organisatoriska standard.
I avhandlingen beskriver Iwona Sobis omvandlingsprocessens ursprung och dess förankring i antikommunistiska sociala rörelser under Solidaritets banér, rundabordsförhandlingar mellan opposition och regimen, de första demokratiska valen och chockterapins införande, vilket Solidaritets ledare och anhängare uppfattade som en väg ut ur den politiska och socioekonomiska krisen och återkomst till Europa.
Ur studien framkommer att det inte bara var den polska regeringen som hade föreställningar om landets återkomst till Europa. Många västerländska organisationer hade också egna idéer om Europas integration. EU:s ”PHARE”-program visade sig vara en inflytelserik kraft bakom olika ampassningsstrategier på en makrostrukturell nivå i Polen och på arbetsförmedlingen i Lodz. Emellertid visar studien också att den västerländska teorin inte alltid var anpassad till den socioekonomiska verkligheten som rådde i ett land som bygger en liberal marknadsekonomi utan kapital. Nära samarbete mellan västerländska konsulter och polska statliga, regionala och lokala myndigheter var nödvändigt och bidrog till att arbetsmarknads-politiken och ett nätverk av arbetsförmedlingar i Polen anpassades till EU-standard.
Iwona Sobis avhandling är idag speciellt aktuell. Orsaken är att EU nu har bekräftat att flera postkom-munistiska stater ska bli medlemmar i Unionen år 2004. Dessutom stimulerar hennes avhandling till re-flektioner runt de verkliga maktrelationerna i Europa och anpassningsstrategier till EU:s krav, inte bara i det postkommunistiska blocket utan också inom EU:s nuvarande medlemsstater. Vi kan nu höra allt fler kritiska åsikter i den svenska pressen angående Jacques Chiracs förslag att omvandla EU till ett Europas förenta stater i anslutning till EU:s utvidgning.

Avhandlingens titel: Employment service in transition: Adaption of a socialist employment agency to a market economy. A case study of Lodz, Poland, 1989-1998.
Avhandlingsförfattare: Iwona Sobis, tel. 031-41 57 48(bost.), 031-773 4092 (arb.)
e-post: Iwona.Sobis@hem.utfors.se
Fakultetsopponentens namn: Professor Göran Ahrne, Stockholm
Tid och plats för disputation: Fredagen den 29 november 2002, kl. 13.15, Hörsal Sappören,
Sprängkullsgatan 25, Göteborg

Kontaktinformation
Svenbo Johansson, avdelningsdirektör
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet, Göteborgs universitet
Besöksadress: Skanstorget 18
Postadress: Box 720, 405 30 Göteborg

tel. : +46 (0)31 7731022
fax: +46 (0)31 7731940
e-post: Svenbo.Johansson@samfak.gu.se

”Chockterapi” för med sig samhällets riktiga chock

 lästid ~ 2 min