Tema

Miljöns betydelse för barns lärande

Att lära sig läsa och skriva är otroligt viktigt för ett barns utveckling. Lär man sig inte att läsa och skriva ordentligt under de lägre skolåren får man svårt att ta till sig kunskap också i andra ämnen, ett problem som ofta består hela skoltiden. Därför är det viktigt att sätta in kraftfulla åtgärder tidigt. Detta är några av utgångspunkterna för pedagogen Ia Nyströms avhandling ELEVEN och LÄRANDEMILJÖN, som läggs fram vid Växjö universitet 22 november.

Ia Nyström har studerat tolv barns lärandeprocesser med fokus på just läsning och skrivning Hon har följt barnen under deras tre första skolår, genom klassrumsobservationer, intervjuer och informella samtal. Barnen fick också göra ett antal skriftliga tester under det tredje året.
Hon fann tydliga skillnader i elevernas sätt att agera i klassrummet och hur de närmar sig skriftspråket. Eleverna kunde delas in i tre olika grupper som utnyttjar lärandemiljön på olika sätt och utvecklar olika beteenden längs vägen. En grupp lär sig läsa utan problem och en har problem. Den tredje gruppen är mer svårdefinierbar, men hamnar någonstans mitt emellan de båda andra.
– Vad som är nedslående är hur tydligt man ser att klyftorna består. De barn som hade problem när de började läras sig läsa och skriva, har det också längre upp klasserna. Det skulle inte behöva vara på det här sättet, jag är övertygad om att (alla) majoriteten av barn kan lära sig läsa och skriva ordentligt, bara de får den hjälp de behöver, menar Ia Nyström.
Här är miljön en viktig nyckel. Olika miljöer passar olika barn bättre eller sämre. Vissa behöver till exempel styrning medan andra utvecklas bättre med att själva välja aktivitet.
– Naturligtvis krävs det extra resurser att utgå ifrån elevernas behov, men jag är helt övertygad om att man tjänar på det i längden. Det handlar om en omfördelning. Sätt in resurser tidigt så kan man till stor del undvika mer allvarliga problem längre upp i klasserna.

Ia Nyström kommer ursprungligen från Göteborg men bor idag i Vickleby på Öland. Hon är verksam vid Institutionen för pedagogik vid Växjö universitet.

Avhandlingen ELEVEN och LÄRANDEMILJÖN – en studie av barns lärande med fokus på läsning och skrivning försvaras fredagen 22 november 2002, kl. 11:00. Disputationen äger rum i sal Wicksell, Universitetsplatsen 1, Växjö universitet. Opponent är professor Bente Eriksen Hagtvet, Universitetet i Oslo.

Ladda ner högupplöst bild på Ia Nyström:
http://www.vxu.se/presscenter/pressreleaser/bilder/ia_nystrom.jpg

Kontaktinformation
Kontakta:
Ia Nyström, telefon: 0470-70 82 62 eller e-post: Ia.Nystrom@iped.vxu.se.
Praktiska upplysningar:
Marianne Thuresson, telefon: 0470-70 89 18 eller e-post: Marianne.Thuresson@iped.vxu.se.
Beställ boken från:
Kerstin Brodén, Växjö University Press, telefon: 0470-70 82 67 eller e-post: Kerstin.Broden@adm.vxu.se.

Miljöns betydelse för barns lärande

 lästid ~ 2 min