Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 november 2002

Forskare vid Stockholms universitet deltar i ny nordisk spetsforskningsenhet

Forskare vid Meteorologiska institutionen och vid luftlaboratoriet vid Institutet för tillämpad vid miljöforskning, ITM vid universitetet har tillsammans med tio andra forskargrupper i Norden av Nordiska Ministerrådet utsetts till en av de fyra första nordiska spetsforskningsenheterna (Nordic centers of Excellency, NCoE).

Huvudsyftet med denna forskningsenhet för Biosfär-Aerosol-Moln-Klimat-växelverkan är att studera klimat- och hälsoeffekterna av aerosolpartiklar. Forskningsenheten kommer att fokusera på a) effekterna av biogena aerosoler b) växelverkan mellan aerosoler, moln och klimat och c) förhållandet mellan atmosfären och ekosystem. Ett femtiotal forskare kommer att delta i spetsforskningsenheten, varav ett tiotal vid Stockholms universitet.

Spetsforskningsenheten har även tilldelats anslag från Nordiska Forskarutbildningsakademin för att tillsammans med en av de övriga spetsforskningsenheterna utveckla och driva en internationell nordisk forskarskola med fokus på Biosfär-Kol-Aerosol-Klimat, med totalt hundratalet doktorander.

Nordiska ministerrådets avsikt med de nordiska spetsforskningsenheterna är att stimulera ett utökat och kreativt samarbete mellan forskargrupperna, främja kontakterna med europeiska spetsforskningsenheter samt erbjuda goda möjligheter att ansöka om Network of Excellence-finansiering inom EU:s sjätte ramprogram.

Kopplingen till en nordisk forskarskola kommer att stärka kvaliteten i forskarutbildning och erbjuda doktorander inom Spetsforskningsenheten möjlighet till större internationellt utbyte. Forskarutbildningen kommer att bedrivas i samarbete mellan flera forskargrupper och erbjuda doktoranderna tillgång till ett utökat program av doktorandkurser och till handledare, laboratorier, fältstationer, databaser och datormodeller inom hela spetsforskningsenheten.


Mer information:
Om forskarskolan (nummer ett på listan):
www.norfa.no/news_detail.cfm?LID=1&NewsCatID=2&NewsYear=2002&NewsId=114
Om spetsforskningsenheten (nummer två på listan):
www.norden.org/webb/pressrelease/pressrelease.asp?id=804&lang=1
Information lämnas även av docent Douglas Nilsson, tfn 08-16 43 53, 070-355 17 28

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera