Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 november 2002

Fem Luleå-lärare får 152.000 kronor

Fem lärare vid Luleå tekniska universitet prisas för särskilda insatser. Totalt får de dela på en prissumma på 152.000 kronor som får användas till fri kompetensutveckling.Lärarna får ta emot priserna i samband med promoveringshögtiden som hålls i Luleå domkyrka på lördag den 9 november.

Det är inom de tre områdena internationalisering, samverkan och grundutbildning som universitetet sedan några år delar ut fyra priser (två inom grundutbildning) i samband med den högtidliga promotionen av doktorer och hedersdoktorer. Varje pristagare får motta ett basbelopp som i år uppgår till cirka 38.000 kronor. I år delas dock samverkanspriset, varför dessa lärare får omkring 19.000 kronor vardera.

Anita Westerström, universitetslektor vid Avdelningen för industriell organisation, tilldelas priset för “förnämliga insatser för främjandet av internationalisering”. Så här lyder motiveringen:

“Anita Westerström har på ett förtjänstfullt sätt bidragit till universitetets internationalisering genom initiativ som lett fram till etablerade kontakter med universitet i såväl Europa som Afrika och Australien.”

“Hennes insatser har på ett avgörande sätt skapat möjligheter för utvidgat studentutbyte och har samtidigt lockat ett stort antal gästlärare till Luleå tekniska universitet.”

“Anita Westerström har varit en föregångare när det gäller utveckling och genomförande av kurser på engelska. Hennes ständiga beredskap att omsätta och dela med sig av sina kontakter i universitetets verksamhet kommer både kollegor och studenter till godo.”

Luleå tekniska universitets pris för “förnämliga insatser till gagn för samverkan med omvärlden” tilldelas universitetslektorerna Gunnar Landsell och Anna-Karin Westman, båda vid Institutionen i Skellefteå. Motiveringen lyder så här:

“Gunnar Landsell och Anna-Karin Westman har med stort engagemang initierat och funnit finansieringsformer för ett samverkansprojekt mellan verkstadsindustri, innovatörer, gymnasieelever och studenter från flera av universitetets utbildningsområden.”

“Gunnar och Anna-Karin har med stor framgång drivit projektet och tillsammans med de olika parterna utvecklat produkter, lärt sig färdigheter för arbetslivet och skapat projektorganisationer. De delar med sig av sina erfarenheter från projektet, till andra genom aktivt deltagande i det förändringsarbete som kallas Det skapande universitetet.”

Luleå tekniska universitets pris för förnämliga insatser inom grundutbildningen tilldelas två lärare − Anna Vikström, universitetsadjunkt vid lärarutbildningen, och Håkan Jonsson, universitetslektor vid Institutionen för systemteknik.

Så här lyder motiveringarna:

“Anna Vikström är en lärare som kombinerar ett stort engagemang för sitt ämne och för studenternas lärande med en god förmåga till samarbete, även över ämnesgränserna.”

“Hon har i flera år bidragit till en utveckling av arbetsformer och arbetssätt i främst biologi och ekologi där praktiska innehåll kopplas till teori men också till övergripande samhällsfrågor och till studerandes framtida roll som lärare.”

“Anna har genom sitt engagemang bidragit till att göra naturämnena spännande och inspirerat till ökat lärande. Därigenom har hon bidragit till att skolans undervisning i dessa, för samhällets utveckling så viktiga ämnen, kan utvecklas.”

Håkan Jonsson har i mer än tio år verkat som undervisare vid Institutionen för systemteknik, främst inom programmeringskurser av olika slag. I motiveringen till priset står det så här:

“Med enkla medel, god retorik och en hedervärd förmåga att göra det komplicerade och komplexa begripligt och gripbart gör han sina föreläsningar intressanta, lärorika och underhållande, vilket är en bedrift när det gäller ett ämne som ofta presenteras på ett torftigt och abstrakt sätt.”

Kontaktinformation
Upplysningar: Susanne Ljunghager (samverkans- och internationaliseringspriset), tel 0920-49 28 02, Maria Björnermark (priserna för förnämliga insatser inom grundutbildningen), tel 0920-49 30 22, eller informatör Jan Nyberg, tel 0920-49 16 21, 070-672 01 11

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera