Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 november 2002

En hög frekvens av träning är kopplad till ohälsosam viktkontroll och ätstörningar hos kvinnliga träningsinstruktörer

Kvinnliga träningsinstruktörer i gympa, aerobic och spinning har i hög utsträckning erfarenhet av ätstörningar visar en enkätundersökning vid Sahlgrenska akademin i Göteborg. En pågående ätstörning som rapporterades hos 11% av deltagarna var relaterade till en högre frekvens av träning.

Studien publiceras i oktobernumret av Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports och baseras på 295 kvinnliga träningsinstruktörer som var verksamma vid motionscentra kopplade till universiteten i Karlstad,
Linköping, Lund, Luleå, Stockholm, Umeå, Växjö och Örebro.

Studien visar bland annat att 35% hade någon gång haft en ätstörning. Av dessa hade cirka en tredjedel en pågående ätstörning, medan majoriteten angav att de var friska från sin ätstörning. Även bland de instruktörer som var underviktiga ansåg hälften att de vägde mer än de borde.
Instruktörer med ohälsosamma attityder till viktkontroll eller med en pågående ätstörning tenderade att träna fler gånger i veckan än de som hade en mera avslappnad attityd.

Ett positivt fynd var dock att flertalet, mer än hälften, var nöjda med sin egen kropp och träning trots den starka kroppsfixering som ofta existerar i gymmiljö.

Ätstörningar ökar risken för benskörhet samt skelett och muskelskador och i dess allvarliga former kan det vara livshotande. Allt eftersom medvetenheten om att regelbunden träning kan motverka sjukdom ökar blir det allt viktigare att finna balansen mellan nyttig och ohälsosam träning. (1,2 av 8,9 miljoner svenskar tränar gympa och aerobics vid
motionscentra.)

Resultaten från denna studie väcker frågan om vilket ansvar som motionscentra har i att forma hälsosamma attityder bland sina instruktörer och motionärer. Det är viktigt att träningsinstruktörer som lider av ätstörningar (eller tendenser därtill) inte förmedlar osunda attityder till mat och träning till personer som använder motionsanläggningar.

Med Mag Kristina Höglund, telefon: 0706-74 56 89, e-post:
nutrition@nutrition.gu.se

Handledare och medförfattare: Lena Normén, telefon: +1-604-732 40 80. E-post: lnormen@interchange.ubc.ca

Kontaktperson på Avdelningen för Klinisk Näringslära: Professor Lena Rossander Hulthén, telefon: 031- 342 25 79, e-post: lena.hulthen@medfak.gu.se

Studien är baserad på ett magisterarbete vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, Institutionen för invärtesmedicin, Avdelningen för Klinisk Näringslära, 1998/1999.

Kontaktinformation
Carina Elmäng
informatör
Sahlgrenska akademin
tel 031-773 35 77
fax 031-82 58 92
mobil 0708-77 33 57

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera