Artikel från Formas

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

31 oktober 2002

Ny nordisk satsning på klimatforskning

Forskning vid Lunds universitet om de omdiskuterade kolsänkorna har nu uppmärksammats av Nordiska ministerrådet. Rådet har utsett Lunds universitet till att leda ett nytt nordiskt nätverk med forskare från Sverige, Danmark, Finland och Island som ska studera utbytet av koldioxid och metan mellan atmosfären och ekosystemen. De nordiska forskningsråden (i Sverige Formas och Vetenskapsrådet) finansierar detta program.

Enligt Kyotoprotokollet ska länder få tillgodoräkna sig så kallade kolsänkor för att minska sina kolioxidutsläpp. Detta trots att vi varken känner till hur omfattande de är eller hur de påverkas av olika faktorer. Vissa forskare fruktar att klimatförändringen kommer att minska effekten av kolsänkorna, andra antyder att de kan växa när temperaturen stiger.
Det nya spetsforskningsnätverket kommer att mäta flödet av koldioxid och metan i ett trettiotal mätstationer. Detta kommer att ge unik information om hur kolsänkorna fungerar. Rönen kommer att kunna utnyttjas i klimat- och väderprognosmodeller.
Forskarna kommer också att skapa en gemensam databas på internet för att göra det lättare att analysera forskningsmaterial och att göra synteser. I den nya spetsforskningsenheten arbetar 41 äldre och 24 yngre forskare samt 74 doktorander.
Forskarnätverket är en del av det nordiska programmet för spetsforskningsenheter, vars syfte är att höja den nordiska forskningens vetenskapliga nivå och göra forskningen i Norden internationellt synligare. Programmet är inriktat på naturvetenskaplig grundforskning i globala förändringar. Programmet genomförs åren 2003-2007, och dess årliga finansiering uppgår till ca 10 miljoner danska kronor (ca 1,35 milj. euro).

Övriga forskarnätverk som utsetts är:
Helsingfors universitet: Klimatförändringens effekter på biosfären
Oslo universitet: Effekter på ekosystemen
Århus universitet: Luminescensbaserade dateringsmetoder
Bakgrundsinformation om spetsforskningsprogrammet och forskarnätverken finns på http://www.formas.se/docs/pressmeddelanden/pressmeddelande32.html

Kontaktinformation
För mer information om forskarnätverket:
Professor Anders Lindroth, Lund Universitet, tfn +46 46 22 20 474 och +46 70 573 86 33, anders.lindroth@nateko.lu.se

Formas: Anneli Megner, 08-7754009, anneli.megner@formas.se
Vetenskapsrådet: Kajsa Eriksson, 08-54644216, 0733-666216, Kajsa.Eriksson@vr.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera