Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 oktober 2002

Kalvben bra fäste för tandimplantat

Fredagen den 8 november försvarar Mats Hallman, Inst. för odontologi, käkkirugi, Umeå universitet, en avhandling som visar bra resultat av att implantera benpulver från kalv för att förankra tandimplantat hos människor.

Tandimplantat är sedan länge en beprövad metod för att få fastsittande tänder i tandlösa partier av käken. I vissa fall har patienten emellertid inget ben att fästa titanskruvarna i. Därför krävs det en benuppbyggnad före implantatbehandlingen. Benet har då i allmänhet tagits från patientens höft eller käke, vilket krävt ett ytterligare ingrepp och medfört besvär från tagstället efter operationen. Då många av de aktuella patienterna är äldre har det ibland uppstått komplikationer i efterförloppet. Dessa ingrepp innebär också ökade kostnader.

I avhandlingen prövas vetenskapligt om man istället för att ta ben från patienten kan implantera ett benersättningsmaterial, benpulver från kalv. Studierna visar att metoden fungerar både på cellnivå, histologiskt, och i praktiken, kliniskt. När man packar benmaterialet mot patientens eget kvarvarande ben “luras” bencellerna att bilda nytt mänskligt ben. Avhandlingen visar också att det kompletterade benet motstår sönderfall (resorption) och fungerar utmärkt som stöd för tandimplantaten.

I en jämförande studie mellan tre olika typer av transplantat (ben från käke, ben från käke blandat med kalvben och endast kalvben) noterades inga skillnader i benbildning och slutresultat för implantaten, förutom att det krävdes tre månaders längre läkningstid om endast kalvben användes.

Avhandlingen har titeln “On Healing of Titanium Implants in Xenografts”. Svensk titel: “Inläkning av titanimplantat i kalvben transplanterat till människa”.
Disputationen äger rum kl 9.00 i Sal B, 9 tr., Tandläkarhögskolan i Umeå.
Fakultetsopponent är professor Sölve Hellem, Bergens universitet, Norge.

Kontaktinformation
Mats Hallman är tandläkare och specialist i käkkirurgi, sedan 10 år verksam som övertandläkare vid käkkirugiska kliniken, Länssjukhuset i Gävle.
Han kan nås på tel. 070-205 56 31, e-post: mats.hallman@lg.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera