Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 oktober 2002

TV bevarar myter om politiken

TV-journalistiken upprätthåller eller skapar en negativ bild av politik och ökar avståndet mellan medborgare och politiker. Dessa effekter uppstår när politiken i allt högre grad televiseras och utsätts för de villkor som gäller för TV-journalistik. Detta framkommer i Göran Erikssons avhandling “Den televiserade politiken: Studier av debatt- och nyhetsjournalistik”.

Eriksson har studerat hur debatt- och nyhetsjournalistik i TV framställer politiker och deras yttranden och hur detta sedan uppfattas av tittarna. Studierna visar att de invanda formerna för produktion och framställning tenderar att skapa mer eller mindre negativa bilder av politiken. Eriksson menar bland annat att detta är en följd av TV-journalistikens föreställningar om vad som lockar tittare. Men det är också en följd av en självuppfattning bland journalister som innebär en särskild syn på den egna uppgiften. TV-journalistiken ska som medborgarnas ombud granska makthavarna. Genom att politiker får mer utrymme i TV ökar också tillgängligheten för medborgarna att ta del av politiken. Men sättet den framställs på gör att intresset för politik minskar och ett avstånd skapas mellan politiker och TV-tittare.
– Utifrån TV-journalistikens sätt att återge politiken ligger det nära till hands som tittare att tvivla på politikernas handlingsmotiv eller deras förmågor, säger Göran Eriksson. Istället för att sticka hål på vissa myter om politiken, så bidrar TV-journalistiken till att upprätthålla dem.

Disputationen äger rum fredag 1 november klockan 13.00 i Hörsal F i Forumhuset, Örebro universitet. Opponent är professor Klaus Bruhn Jensen från Köpenhamns universitet.

Foto på Göran Eriksson finns att hämta i pressrummet på Örebro universitets webbplats på adressen http://www.oru.se/massmedia/bild.html#eriksson.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Göran Eriksson på telefon 019-30 38 15 eller e-post: goran.eriksson@hum.oru.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera