Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 oktober 2002

Stamtänkande och handlingskraft bland småföretagare

Stamtänkande är ett hinder för samarbete mellan småföretagare i både Sverige och Tanzania. Men i Tanzania är behovet av samarbete större och företagarna visar därför mer handlingskraft för att lösa samarbetsproblem. Det framgår av en doktorsavhandling i företagsekonomi från Linköpings universitet.

Malin Tillmar har följt småföretagare i två mindre landsbygdsstäder, den ena i Tanzania och den andra i Sverige, och jämför deras förmåga att skapa förtroende och utveckla samarbete. Bägge orterna ligger avlägset och får stöd för landsbygdsutveckling från Sida respektive EU.

– Bland småföretagarna på den svenska orten var handlingskraften inte lika stor som i Tanzania, säger Malin Tillmar. Trots att svenska spelregler är gynnsamma för samarbete uppstod många hinder som bland annat grundade sig på samma föreställningar som stamtänkande gör. Det handlade om förutfattade meningar och konflikter mellan inflyttade och infödda, men också om föreställningar om kvinnliga och manliga företagare och om småstadsmentalitet och Jantelagen.

Förutsättningarna för att kunna bygga upp förtroende och utveckla samarbete är sämre i Tanzania. Även här handlade hindren om stamtänkande och kön, men företagarna var mer uppfinningsrika och handlingskraftiga när det gällde att hitta former för samarbete och skapa mekanismer för konfliktlösning.

– I Tanzania är behovet av samarbete så stort att människor trots alla hinder skapar egna mekanismer för att utveckla både tillit och samarbete, säger Malin Tillmar.

En småföretagare i en mindre stad på Tanzanias landsbygd har inget annat alternativ för sin utkomst än det egna företaget och överlever inte utan samarbete med andra. De svenska småföretagarna i studien var inte lika beroende av företaget för sin överlevnad, utan ville i första hand vara oberoende.

Utgångspunkten för Malin Tillmars studie är begreppet förtroende som förutsättning för samarbete. Hon använder trädet som metafor för att analysera hur olika spelregler i samhället påverkar framväxten av förtroende. I både Tanzania och Sverige spelar sanktionsmöjligheter stor roll, men också personkännedom och möjligheten att bedöma samarbetspartens engagemang, goda vilja och kompetens.

Avhandlingen heter Swedish Tribalism an Tanzanian Agency. Disputationen äger rum fredagen den 25 oktober 2002 kl 10.15 i sal A2, hus A, Linköpings universitet.

Kontaktinformation
Malin Tillmar går att nå på tel 013- 28 15 88 eller e-post malti@eki.liu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera