Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 oktober 2002

“Gunnera – En af de underligaste växter i werlden”… “behöfwer en noga afhandling” – nu är den skriven

Citatet ovan syftar på det Carl von Linné den 26 oktober 1771 skrev till vännen och biskopen J. E. Gunnerus, efter vilken han uppkallat växtsläktet Gunnera. Nu, efter drygt tre sekel, har den av Linné efterlysta avhandlingen äntligen skrivits av Livia Wanntorp, Botaniska institutionen vid Stockholms universitet.

Släktet Gunnera innehåller cirka 40 arter med en sydlig utbredning. Arterna växer huvudsakligen i Afrika, Sydamerika, Sydöstasien, Tasmanien och Nya Zeeland. Gunnerorna är örtartade men ser annars väldigt olika ut. I Australien och Nya Zeeland finns småväxta, krypande arter men på Andernas regnrika sluttningar växer arter med blad så väldiga att man kan rida under dem på häst. Flera används som paraplyer vid tropiskt skyfall. I Sydamerika växer även den minsta arten, den bara centimeterhöga ettåriga arten, Gunnera herteri.

Livia Wanntorp har rett ut hur de olika arterna är släkt med varandra genom att använda modern molekylär teknik. Utvalda delar av växternas arvsmassa – DNA – tas ut ur växten och “läses av” och informationen sammanställs i ett släktträd. Resultaten visar att den lilla Gunnera. herteri skiljdes av först på släktträdet. Därpå avskiljdes den afrikanska arten. Den asiatiska arten är närmast släkt med arterna från Nya Zeeland och Tasmanien medan de övriga sydamerikanska arterna bildar en egen gren.

Avhandlingen handlar också om hur man kan förklara släktet Gunneras spännande utbredning på södra halvklotet. Ännu för drygt 100 miljoner år sedan hängde alla världsdelar, där Gunnera växer idag, samman till en sydlig jättekontinent som brukar kallas Gondwana. Pollenfynd i berglagren visar att släktet Gunnera redan då var spritt över Gondwanakontinenten. Resultaten i denna avhandling visar hur släktet sedan delades upp allteftersom Gondwana splittrades upp i nutidens kontinenter.

Gunnera, ett av de äldsta kända nu levande blomväxtsläktena har nu äntligen fått sin plats i livets träd.

Doktorsavhandlingens titel: Phylogeny and biogeography of Gunnera.

Disputationen äger rum fredag 25 oktober kl. 10.00 på Botaniska institutionen, Lilla Frescativägen 5. Opponent är professor Lennart Andersson, Botaniska institutionen vid Göteborg universitet.

Livia Wanntorp kan nås på telefon 08-16 12 16 eller e-post livia.wanntorp@botan.su.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera