Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 oktober 2002

Ny behandlingsmöjlighet vid åderförkalkning

Att blockera funktionen hos det kärlsammandragande ämnet endotelin kan vara en ny behandlingsmöjlighet som medför att patienter med åderförkalkning mår bättre och som även förbättrar prognosen hos denna stora patientgrupp. Förhoppningen är att det inom fem år finns ett färdigt läkemedel som kan fungera som en bromsmedicin vid åderförkalkning.

I blodkärlen bildas det kraftigt kärlsammandragande äggviteämnet endotelin-1 (ET-1). Hos friska personer är bildningen av ET-1 liten, men patienter med åderförkalkning har förhöjda värden av ET-1. ET-1 reagerar med speciella mottagare, receptorer, vilket resulterar i att kärlen dras samman. Effekten kan vara katastrofal för patienter vars blodkärl redan är trånga, som vid åderförkalkning. Om man kan ta fram ett ämne, endotelinreceptorblockerare (ERB), som kan hindra ET-1 att nå fram till receptorerna, så skulle en infarkt eventuellt kunna förhindras.

Läkare Felix Böhm har i sitt avhandlingsarbete undersökt följderna av den ökade ET-1-halten hos patienter med åderförkalkning och har därmed berett väg för ett nytt läkemedel.

Undersökningar på unga friska personer visade att ET-1 kraftigt försämrade kärlfunktionen. Genom att ge små injektioner av substansen ERB till patienter, kunde forskningsgruppen också visa att de klassiska tecknen på åderförkalkning kan bromsas och att blodflödet ökas. Tanken är att verkan av den nya medicinen kommer att vara som störst på de ställen där ET-1 finns, alltså i förträngningen, där den behövs som bäst. Den kombination av ämnen, ERB, som använts i studierna har hindrat sammandragningar i kärlen och kan med all sannolikhet även vara effektiv mot kärlförträngningar i benen, så kallad “fönstertittarsjuka”.

Det viktigaste resultatet av studien är att effekten var som störst hos patienterna som hade åderförkalkning, då deras blodflöde ökade markant efter injektionen med ERB. Det visade sig också att patienter med åderförkalkning fick tillbaka sin förmåga att själva kunna reglera kärlvidgningen, det vill säga en förbättrad kärlfunktion. Resultaten av den forskning som hittills genomförts är tillräckliga för att se gynnsamma akuta effekter hos patienterna. Den första ERB-tabletten används redan idag av patienter med förhöjt blodtryck i lungblodkärlen. Det fordras dock fortsatta studier innan de nya kunskaperna kan komma till användning inom sjukvården som en tablett som ska hindra hjärtinfarkter.

Avhandlingens titel:
The importance of endothelin-1 for vascular functions in patients with atherosclerosis and healthy controls

Författare:
Felix Böhm, Institutionen för medicin vid Karolinska sjukhuset,
Karolinska Institutet, tel. 08-5177 0000 (vx) eller 0736 508991
alt. mail: felix.bohm@medks.ki.se

Disputation:
Fredag 25 oktober 2002, kl 9.00, Aulan, plan U1, entré B, Thoraxkliniken, Karolinska sjukhuset.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera