Tema

Forskares tolkningar påverkas av många faktorer

Syftet med avhandlingen är att studera den litteraturkritiska forskningen kring två fornengelska dikter, och vad som påverkar forskares tolkningar.

Studien visar att traditionen som forskare skolas in i under studietiden och även i arbetslivet har en stark inverkan på hur man väljer att uttyda texterna. Likaså påverkar forskarens upplevda yrkesidentitet de val som görs vad gäller metod och angreppssätt. I yrkesidentiteten ingår faktorer av nationalistisk, religiös och ideologisk natur. Avhandlingens sista kapitel är en närstudie av feministisk forskning kring de två dikterna, och hur den speglar förändringar inom forskarsamhället i stort.

Berit Åström är uppvuxen i Robertsfors.

Lördagen den 26 oktober försvarar Berit Åström, institutionen för moderna språk/engelska, Umeå universitet, sin doktorsavhandling med titeln The Politics of Tradition: Examining the History of the Old English Poems The Wife’s Lament and Wulf and Eadwacer. Svensk titel: Traditionens politik: en studie av historien kring de fornengelska dikterna Kvinnans klagan och Wulf och Eadwacer.
Disputationen äger rum kl 10.00 i Humanisthuset, hörsal F.
Fakultetsopponent är Dr. Roy M. Liuzza, Tulane University, New Orleans, USA.

Kontaktinformation
Berit Åström nås på :
Tel : 090-786 95 88
E-post: berit.astrom@engelska.umu.se

Forskares tolkningar påverkas av många faktorer

 lästid ~ 1 min