Artikel från Högskolan Väst
21 oktober 2002

Två nya professorer till HTU

Nu knyter HTU ytterligare två professorer till verksamheten. Kenneth Eriksson blir ny professor i tillämpad matematik, medan Per-Olof Thång anställs som professor i pedagogik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande (AIL).

Professorn i tillämpad matematik förstärker HTU:s kompetens i matematisk och numerisk modellering. Den nya professorn är också viktig för HTU:s forskningsprogram “Simulering och styrning av uthålliga verkstadsindustriprocesser”.
Kenneth Erikssons forskning är inriktad mot utveckling och analys av effektiv och tillförlitlig adaptiv beräkningsmetodik baserad på finit elementteknik. Tillämpningen har bl.a. gjorts inom verkstadsindustrins olika processer. Eriksson har ett intresse för undervisningsfrågor och har engagerat sig i förnyelsearbete på detta område. Han är sedan länge anställd vid Chalmers tekniska högskola, där han idag arbetar som universitetslektor.

AIL-anknuten pedagogikprofessor

Den andra nya anställningen som professor – i pedagogik – har en direkt anknytning till HTU:s profilområde arbetsintegrerat lärande. Inriktningen är mot lärande och villkor för lärande hos individer, team och organisationer.
Per-Olof Thångs forskning har framför allt berört vuxnas utbildning och lärande. Thång har studerat såväl institutionellt lärande som förutsättningar och villkor för lärande i arbetslivet. Han har också omfattande pedagogiska erfarenheter. Thång är sedan många år anställd vid Göteborgs universitet, senast som dekanus.

Installeras vid Akademisk högtid

De nya professorerna kommer att installeras vid HTU:s Akademiska högtid den 25 oktober. De får då sällskap av HTU:s förste professor Göran Olsson (industriell arbetsvetenskap), som redan funnits på högskolan en tid.
– Det är med stor glädje jag installerar HTU:s tre första professorer. De tar på sig ett ansvarsfullt arbete och är viktiga för högskolans fortsatta utveckling, säger rektor Lars Ekedahl i en kommentar.

Kontaktinformation
För mer information kontakta: forskningschef Per Fagrell tel 0520-47 53 32, mobiltel 0733-97 50 32, e-post per.fagrell@htu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera