Artikel från Karolinska Institutet
18 oktober 2002

Unikt karriärprogram för forskare på KI

Karolinska Institutet lanserar som första universitet i Sverige ett Junior Faculty – ett program med karriärstödjande åtgärder för unga forskare. Kick-off 22 oktober kl 13.00 på Solna Campus!

Samtidigt som allt fler doktorander utexamineras i Sverige blir det också svårare för en disputerad forskare att fortsätta sin akademiska karriär. Det finns få tjänster att söka på mellannivå och kraven på att vara en mångsidig forskare ökar.
Ett högkvalitativt forskningsuniversitet karaktäriseras av styrkan och vitaliteten hos dess personal/forskare. Det blir allt vanligare att universitet och lärosäten stöder unga forskare i deras utveckling och karriärplanering och USA är föregångare vad gäller uppbyggandet av sådana karriärcenter på universiteten. Ett program för karriärstöd kan bestå av eller innehålla olika verktyg och instrument, men det centrala i begreppet är universitetens aktiva stöd till forskare på lägre nivå i den akademiska hierarkin.

Karolinska Institutets Junior Faculty-program vänder sig till dess juniora forskare som idag är en grupp på mellan 500-700 personer. Karolinska Institutet vill genom detta samlade program skapa en miljö där unga forskare trivs och känner att de kan utvecklas i sin karriär, samtidigt som en känsla av samhörighet och en “KI-känsla” blir viktiga begrepp.

Programmet kommer att innehålla utvecklingsaktiviteter av olika slag, till exempel ledarskapsutbildningar, kurser i marknadsföring och utbildningar i hur man skriver anslagsansökningar. Dessutom kommer programmet att innefatta mentorskapsprogram, karriärrådgivning och faciliteter för uppbyggande av nätverk. Inom programmet kommer vissa åtgärder att riktas mot specifika grupper såsom kvinnliga forskare, kliniker och gästforskare.

Karolinska Institutet är ett universitet och forskningsinstitut i framkanten och står för 40 % av den medicinska forskningen i Sverige. Universitetet har ett gott renommé världen över och Sverige har allmänt en stark ställning som forskningsnation. För att kunna bibehålla och stärka dessa positioner och möta den kommande bristen på kompetent arbetskraft inom områdena biomedicin och bioteknik tillsammans med den ökade konkurrensen från andra europeiska länder är det mycket viktigt med strategiska åtgärder av typen Junior Faculty. Karolinska Institutet ser också möjligheten att via detta program stärka rekryteringen till biomedicinska utbildningar då detta program visar på och tydliggör fortsatta karriärvägar inom detta för samhället så viktiga forskningsområde.

Rektor Hans Wigzell och Dekanus för forskning Jan Carlstedt-Duke lanserar programmet den 22 oktober kl. 13.00 i Ljusgården, Studenternas Hus, Berzelius väg 9, Solna Campus.

Kontaktpersoner:
Janet Jeppsson, Koordinator, tfn 08-728 60 79
Johanna Nilsson, Koordinator, tfn 08-728 63 55
Katarina Bjelke, Avdelningschef, tfn 08-728 60 28

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera