Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 oktober 2002

Analysmetoder för att avslöja fel i datorprogram

I en doktorsavhandling på Chalmers presenterar Martin Hiller analysmetoder för att identifiera fel i datorprogram.

Under de senaste åren har användningen av datorstyrning i konsumentprodukter, som t.ex. bilar, mobila system etc. ökat kraftigt. Detta har skapat ett behov av datorer som klarar av att det blir fel då och då, dvs. datorer som är feltoleranta. Då det är mycket viktigt att kostnaden för sådana produkter förblir låg är det önskvärt att bygga in feltolerans i programvara eftersom denna i det närmaste är gratis att mångfaldiga (den är bara att kopiera).

Ett beprövat och vanligt sätt för att tillhandahålla feltolerant programvara är att lägga till små programdelar, speciella kodavsnitt, som kontrollerar att den data som används i programmet är korrekt och som rättar till de fel som upptäcks. För att dessa speciella programdelar ska bli effektiva måste de placeras på de ställen i programmet där de verkligen har chans att upptäcka fel. Det är här som denna avhandling kommer in.

I avhandlingen presenteras metoder och verktyg för att analysera programvara på ett sådant sätt att dess mest sårbara och kritiska delar kan identifieras. Dessa delar kan sedan skyddas med de speciella programdelar för felupptäckt och felrättning som nämnts ovan.
Metoden bygger på att man undersöker hur fel fortplantar sig (eller propagerar) genom ett program – dvs. hur ett fel skapar ett annat, nytt fel och hur detta sedan skapar ännu ett fel osv, tills hela systemet till slut havererar.

Med hjälp av dessa nya analysmetoder kan man nu se vilka delar i ett program som är mest sårbara och vilka som ställer till mest skada om de skulle göra fel. På så vis kan man lägga resurser på just de delar av systemet som verkligen behöver skyddas och därigenom tillhandahålla kostnadseffektiv feltolerans.

Avhandlingen “A Software Profiling Methodology for Design and Assessment of Dependable Software”, försvaras vid en offentlig disputation på Chalmers den 18 oktober kl 10.00 i sal HC2, Hörsalsvägen 16, Chalmers, Göteborg.

Kontaktinformation
Mer information:
Martin Hiller, Datorteknik, Chalmers tekniska högskola, tel: 031-772 5228,
e-post: hiller@ce.Chalmers.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera