Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 oktober 2002

3 miljoner till forskning om intelligenta fordon

Kempestiftelserna har beviljat ett anslag på 3 miljoner kronor till Umeå universitets nya satsning Intelligenta fordon för Off-Road, IFOR. Målet är att utveckla en förarlös skogsmaskin för pengarna.

Av det totala anslaget är 1,5 miljoner kronor omedelbart tillgängliga, medan resten är beroende av att kompletterande finansiering med 2 miljoner kronor kan erhållas. IFOR har goda förhoppningar om att få till stånd en delfinansiering – i sådana fall rör det sig om totalt 5 miljoner kronor.

Projektet som har beviljats anslaget heter Autonom navigering för skogsmaskiner och är inriktat på att utveckla förarlösa skogsmaskiner som själva klarar av att transportera virke från avverkningsplatsen i skogen till en större transportväg. Genom att en förare kör vägen en gång ska fordonet kunna memorera sträckan och därefter klara av att hitta rätt på egen hand.
– Fordonet ska själv finna vägen och dessutom kunna identifiera hinder som träd, stenar, bäckar och bärplockare, säger Thomas Hellström, som leder projektet.
Forskningsgruppen kommer nu att utveckla metoder som med hjälp av GPS, radar, laser och kamerabilder löser problemet. I ett första skede ska arbetet ske med en miniatyrrobot som utför sina uppgifter i en miniatyrskog. Därefter kommer systemet att flyttas till en fullstor skogsmaskin från samarbetspartnern Partek Forest.
– Den stora fördelen med förarlösa fordon är att en dator ger en högre utnyttjandegrad av de dyra skogsmaskinerna. En operatör kan ansvara för flera maskiner samtidigt. Dessutom avlastas operatören från farliga och monotona arbetsmoment, förklarar Thomas Hellström.
Projektet ingår i en större forskningsplan där målet är att utveckla förarlösa fordon som både kan avverka och transportera virke på egen hand.

IFOR är ett samarbete mellan Tekniska högskolan vid Umeå universitet, SkogForsk, Sveriges lantbruksuniversitet och tillverkare i regionen. Det långsiktiga målet med profilsatsningen är att skapa intelligenta, självgående fordon som kan användas inom exempelvis skogsbruk, gruvindustri och jordbruk.
– Svensk industri är starkt automatiserad, men för att konkurrera internationellt måste utvecklingen drivas än längre. Ett sätt är att utveckla förarlösa system som ansvarar för monotona och farliga arbetsuppgifter under övervakning av en operatör, säger Thomas Hellström.

Tidigare i år beviljades IFOR 4,5 miljoner kronor från Kempestiftelserna för tillsättning av en professur eller ett lektorat, en forskarassistent och en doktorand. Det nya anslaget kommer att innebära ytterligare behov av såväl forskare som doktorander. Tjänsterna är för närvarande under tillsättning.

Kontaktinformation
För ytterligare information, kontakta:
Thomas Hellström, projektledare för Autonom navigering för skogsmaskiner
Telefon: 090-786 77 59, 070-5215 786
E-post: thomash@cs.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera