Tema

Precisionsarbete kräver ostörda nervsignaler

Högfrekventa vibrationer och muskeltrötthet försämrar musklernas förutsättningar för precisionsarbete. Det visas i en avhandling som försvaras vid Umeå universitet fredagen den 25 oktober av Sasa Radovanovic.

Det finns speciella känselorgan i våra muskler och senor, proprioceptorer, som ger hjärnan information om kraften, riktningen och omfattningen hos en rörelse, vilket skapar förmågan att också utan synintryck notera musklers, leders och bens läge och rörelser. Avhandlingen utforskar effekterna vid störningar i nervsignalerna från dessa känselorgan och försöker belysa vilka delar av hjärnan som stimuleras i sammanhanget.

För att avleda proprioceptorerna användes högfrekventa vibrationer och muskeltrötthet; båda är faktorer som har visat sig kunna ändra inflödet av de här nervsignalerna på ett effektivt sätt. Effekterna studerades genom dels analys av rörelsemönstren, dels avbildningar av blodflödet i hjärnan med s.k. PET-kamera (Positition Emission Tomography) för att visa hjärnans reaktioner på rörelserna och de störda nervsignalerna.

Slutsatsen är att ändringar i informationsflödet från proprioceptorerna ändrar aktivitetsmönstret i hjärnan, stör både rörelseförmågan och lägesuppfattningen samt påverkar förmågan att genomföra eller upprepa både snabba, viljestyrda och långsamma rörelser. Ändringarna i hjärnaktiviteten belyser hur komplex behandlingen av dessa nervsignaler är och understryker deras vikt för att komplicerade rörelser ska kunna genomföras. Störande faktorer som vibrationer och trötthet förekommer ofta i arbetslivet och måste motverkas när arbetsuppgifterna kräver precision i rörelserna.

Avhandlingen läggs fram vid Inst. för kirurgisk och perioperativ vetenskap, idrottsmedicin, Umeå universitet samt Belastningsskadecentrum, Arbetslivsinstitutet, Umeå, och har titeln ”Effects of altered muscle afferent inputs on brain activation, proprioception and movement performance”. Svensk titel: ”Effekter av ändrade nervsignaler från muskler och deras påverkan av hjärnaktivitet, proprioception och rörelse”.
Disputationen äger rum kl 10.00 i Stora Föreläsningssalen, Arbetslivsinstitutet, Umeå.
Fakultetsopponent är professor Jean-Pierre Roll, Univ. de Provence, Marseille, Frankrike.

Kontaktinformation
Sasa Radovanovic är verksam vid Belastningsskadecentrum, Arbetslivsinstitutet, Umeå, tel 090-17 61 06, mobil 070-655 64 34, e- post: sasa.radovanovic@niwl.se

Precisionsarbete kräver ostörda nervsignaler

 lästid ~ 1 min