Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 oktober 2002

Om Kina till Kina – avhandling på väg till Mittens rike

‘- Det har skrivits avhandlingar i Sverige om Kina sedan 1600-talet, men det här är nog den första med en sammanfattning på kinesiska, säger Björn Kjellgren, som skrivit sin om Shenzhen, den ort där de post-maoistiska reformerna i stor utsträckning experimenterats fram. Han försvarar nu sin avhandling vid Institutionen för orientaliska språk vid Stockholms universitet.


På några få år förvandlades en sömnig liten by till en marknadsstyrd mångmiljonstad i glas och metall, avgränsad på ena sidan av den hårdbevakade gränsen mot Hongkong, och på den andra av en om möjligt ännu hårdare bevakad gräns mot det övriga Kina.
– Shenzhen var under många år ett slags utland i Kina, säger Kjellgren, och elstaketet som skilde staden från resten av Kina skulle hindra folk att ta sig dit lika mycket som det skulle skydda övriga Kina från de ekonomiska reformernas oönskade bieffekter som smuggling, prostitution, droger och “depraverade västerländska ideologier”.
– Nu stoppar man ju inte allt med ett elstängsel, och mycket “ont” var logiska konsekvenser av den reformpolitik som både skulle återupprätta Kinas storhet och det kinesiska kommunistpartiets legitimitet.
Shenzhens utveckling har också varit en symbolisk resa från det traditionellt kinesiska, via det modernt okinesiska, mot det modernt kinesiska. Vanor och tankesätt som tills helt nyligen setts som främmande traditionsbrott ingår idag i en ny förståelse av “kinesisk modernitet”.

Ett annat tema i avhandlingen är de drömmar som förknippas med staden, drömmar som trots Shenzhens rykte som ett kinesiskt Eldorado inte uteslutande handlar om pengar.
– Vi lever i en tid då ekonomiska förklaringar till människors beteende gärna får tolkningsföreträde. Både utomlands och i Kina har Shenzhens invånare ofta framställts som penninghungriga profitjägare, och jag har därför velat lyfta fram de icke-ekonomiska konsekvenserna av reformerna. Uttalade eller outtalade löften om social frihet har exempelvis betytt oerhört mycket för att locka unga människor till Shenzhen.
Att förse avhandlingen med en sammanfattning på kinesiska är något som borde vara praxis för sinologer, anser Kjellgren.
– Det är önskvärt att utländska forskare bemödar sig om en dialog med kinesiska forskare likaväl som med dem forskningen gäller. En kinesisk sammanfattning är ett enkelt första steg, och avhandlingen kommer också, med stöd från Sida, att distribueras till institutioner och bibliotek i Kina, Taiwan och Hongkong.

Doktorsavhandlingens titel: The Shenzhen Experience or City of the Good Cats: Memories, Dreams, Identites and Social Interaction in the Chinese Showcase. ISBN No 91-7265-496-1

Disputationen äger rum fredag 18 oktober kl. 15.00 i Aulan, Kräftriket 4a, Roslagsvägen 101. Opponent är dr Børge Bakken, Australian National University, Canberra, Australien.

Björn Kjellgren kan nås på e-post: bjorn.kjellgren@orient.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera