Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 oktober 2002

Nya undersökningsmetoder ger säkrare prognoser vid hjärnoperation

En operation förbättrar livssituationen dramatiskt för patienter med den vanligaste typen av vattenskalle.Nya undersökningsmetoder visar vilken behandling som är bäst för vilken patient. Med hjälp av andra, nya metoder går det att uppskatta hur stor förbättring man kan vänta sig efter en operation.

Avhandlingen från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet kan få stor betydelse genom att man med en ny undersökningsmetod kan välja rätt behandling till patienterna direkt och därigenom slippa onödiga ingrepp.
För första gången har forskare visat att nuvarande behandlingsmetod med titthålskirurgi bara är tillräcklig i hälften av fallen.

I studien mätte man hjärnans konsistens före operation med hjälp av en tryckundersökning. Man fann att patienter med stela hjärnor förbättrades efter titthålsingrepp, medan de med mjukare hjärnor blev bättre först efter shuntoperation. Ett titthålsingrepp är behäftat med betydligt färre komplikationer än en shuntoperation och är att föredra om den botar patienten.

Resultatet av studien visar också att analys av hjärnvätskan är en lovande metod för att förutse resultatet av en operation. Det kan få stor betydelse för att ge kirurg, patient och anhöriga en prognos om graden av förbättring man kan förvänta sig efter hjärnoperationen; en
prognos som man sedan kan väga emot de risker en operation innebär.

Hydrocefalus eller vattenskalle är en sjukdom som leder till att hjärnvätska ansamlas i hjärnan och patienten drabbas av minnesnedsättning, gång- och balansstörning, urininkontinens och huvudvärk. Att drabbas av hydrocefalus är lika vanligt som att få MS. En av de vanligaste typerna av hydrocefalus är akveduktstenos, som beror på en förträngning av den så kallade akvedukten, en vätskekanal centralt i hjärnan.

Leg läkare Magnus Tisell, tel arbete: 031-342 10 00 (vxl), tel hem, 031-96 40 74
E-post arbete: Magnus.Tisell@vgregion.se
E-post hem: Magnus.Tisell@hem.utfors.se


Handledare är Professor Carsten Wikkelsö 031-3422458
Avhandling för medicine doktorsavhandling vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, Institutionen för klinisk neurovetenskap Avhandlingens titel Primary aqueductal stenosis in adults. Avhandlingen försvaras torsdagen den 17 oktober klockan 09.00 i
patologens föreläsningssal, SU/Sahlgrenska.

Kontaktinformation
Carina Elmäng
informatör
Sahlgrenska akademin
tel 031-773 35 77
fax 031-82 58 92
mobil 0708-77 33 57

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera