Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 oktober 2002

Behandling av grön starr lönar sigVisas i uppmärksammad studie från Malmö

Glaukom, dvs grön starr, har i hundra år behandlats med att sänka trycket i ögat – men först nu är det bevisat att behandlingen får sjukdomen att utvecklas långsammare.Forskare vid Ögonkliniken i Malmö, i samarbete med Ögonklinikerna i Helsingborg och Lund samt avdelningen för förebyggande medicin i Stony Brook, NY USA, har följt glaukompatienter i tio år och resultaten som publiceras i oktober-numret av Archives of Ophthalmology visar att gängse medicinsk handläggning av grön starr har en positiv effekt som fördröjer synskador och förhindrar blindhet.

The Early Manifest Glaucoma Trial, som är den internationella benämningen på studien, har följt 255 patienter i åldersgruppen 50 till 80 år. De flesta patienterna upptäcktes genom en hälsoundersökning av över 44.000 personer i Malmö och Helsingborg under åren 1992-1997. En grupp med 129 patienter behandlades med ögondroppar och laser för att sänka ögontrycket. En kontrollgrupp, 126 patienter, lämnades obehandlad. Båda grupperna följdes med noggranna undersökningar var tredje månad. Lämplig behandling erbjöds genast åt alla patienter som visade tecken på försämring.

Efter en medeluppföljningstid av 6 år konstaterade man att det tog i medeltal 48 månader att upptäcka tecken på försämring hos patienterna i kontrollgruppen. I den behandlade gruppen tog det 66 månader innan sådan försämring kunde upptäckas. I den behandlade gruppen hade ögontrycket sänkts med i medeltal 25%. Positiva behandlingseffekter fanns i varierande grad hos alla grupper av patienter oberoende av ålder, initialt ögontryck och omfattningen av sjukdomsskador vid studiestarten.

Använts i hundra år
Trots att trycksänkning är den klassiska metoden att behandla glaukompatienter och har använts i hundra år så är det först nu som forskare tydligt har visat att behandlingen är effektiv och lönsam. De senaste decennierna har ögonläkare världen över börjat tvivla på
nyttan av att sänka även måttligt höga tryck i ögonen. Screeningprojekt har planerats men övergivits. Behandlingen har ibland varit halvhjärtad

Anders Heijl, professor i Malmö och huvudförfattare till rapporten, anser att resultaten bör ses i ett större perspektiv.
– Trots att mycket av osäkerheten avseende effekten av gängse glaukomterapi nu skingrats, innebär detta inte att alla patienter med glaukom genast måste behandlas så intensivt som möjligt. Fastän vi använde mycket känsliga metoder för att upptäcka försämring, uppvisade många patienter oförändrade och relativt små synskador under hela uppföljningstiden, även i den obehandlade kontrollgruppen, påpekar Anders Heijl.
– Å andra sidan, försämrades synfunktionen hos så många som 30% av den behandlade gruppen inom 4 år trots de tydliga behandlingseffekterna.

Behandling bör individualiseras
Studien har alltså visat att de individuella skillnaderna är mycket större än man trott. Synen försämras snabbt hos vissa patienter, långsamt hos andra. Den först insatta behandlingen var otillräcklig hos flera patienter, som uppvisade snabba försämringar. Professor Heijl betonar att en viktig slutsats är att behandlingen för tidiga nyupptäckta glaukom bör vara individualiserad.

– Flera faktorer såsom; ålder, nivå av ögontrycket, och sjukdomens omfattning bör avgöra hur intensiv behandlingen skall vara. Behandlingen bör alltså skräddarsys för patientens individuella behov” säger Anders Heijl. “Ingen glaukombehandling är fri från biverkningar. För många patienter kan ett möjligt alternativ vara att avstå från tidig behandling, och att istället följa sjukdomen med mer frekventa kontroller än vad som är vanligt idag och vara beredd att starta behandling vid tecken på försämring.

Glaukom räknas som en folksjukdom och blir vanligare med åldern. Omkring 4 procent av alla 75-åringar har glaukom.som än i dag är en av de vanligaste orsakerna till blindhet.

– – Resultaten aktualiserar frågan om man bör spåra upp patienter med odiagnosticerad glaukom. Och det är hälften av alla glaukompatienter. Nuförtiden söker patienter oftast vård först när sjukdomen är tämligen avancerad, säger professor Heijl.

Studien i Malmö har följts med stort intresse – både av patientföreningar och av forskare och ögonläkare. Resultaten kan fungera som vägvisare i glaukomvården.

De känsliga metoder som gör det möjligt att mäta även små synfältsförändringar har utvecklats av ögonforskarna i Malmö och används idag världen över.

Mer information kan lämnas av professor Anders Heijl tel 040/040-33 27 41 ,
Anders.Heijl@oftal.mas.lu.se

Kontaktinformation
Professor Anders Heijl
tel 040/040-33 27 41 ,
Anders.Heijl@oftal.mas.lu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera