Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 oktober 2002

Pojkar mer negativa till flyktingar än flickor

Hur resonerar ungdomar i två mindre lokalsamhällen, Industriort och Bruksort, om invandrare och flyktingar? Den ena orten, Industriort, hade lång erfarenhet av invandring och flyktingar. Framtiden gällande arbetstillfällen var också ljus. Situationen var däremot den omvända i Bruksort.

En stor del av de intervjuade ungdomarna på Industriort hade också invandrarbakgrund vilket inte var fallet i Bruksort. Resultatet visar att man som flicka är mer positiv till flyktingar och invandrare än vad pojkar är. Pojkar var också mer negativa till invandring än flickor vilket även gällde pojkar med invandrarbakgrund. De sistnämnda var framförallt negativa till att invandrare och flyktingar skulle bosätta sig på deras hemort. Men om man sedan lärde känna flyktingarna försvann ofta den negativa inställningen. Pojkar trodde också att flyktingar och invandrare fick materiella fördelar i jämförelse med de familjer som var bofasta på orten. Pojkar lade också stor vikt vid juridiska argument till om flyktingar och invandrare skulle få uppehållstillstånd det vill säga att flyktingar som anlände till Sverige inte tidigare skulle vara straffade. Flickor hade däremot en mer empatisk uppfattning, man såg till flyktingarnas förhållanden i hemlandet. Ungdomar med svensk bakgrund kunde ha kompisar som var rasister eller skinheads vilket inte var fallet med de ungdomar som hade annan etnisk bakgrund än svensk. Det som kan förstås av undersökningen är att det framför allt är pojkar som konfronteras med flyktingar i närmiljön när till exempel en flyktingförläggning etableras på hemorten. Därigenom blir man också mer skeptiskt inställda till att flyktingar kommer till deras hemort. Vidare är det viktigt att information framförs till människor så att människor bättre kan förstå på vilka grunder beslut tas om varför flyktingförläggningar förläggs till en ort.

Anders är född i Stockholm men är uppvuxen i Skellefteå och flyttade till Umeå hösten 1983.

Lördagen den 16 november försvarar Anders Lindström, pedagogiska institutionen, Umeå universitet, sin doktorsavhandling med titeln Inte har dom gjort mej nåt! – En studie av ungdomars attityder till invandrare och flyktingar i två mindre svenska lokalsamhällen.
Disputation äger rum kl. 10.00 i Norra Beteendevetarhuset.
Fakultetsopponent är professor Sverker Lindblad, Pedagogik, Uppsala universitet.

Kontaktinformation
Anders nås på:
Tel: 090 – 786 77 74
Mobil: 070 – 604 54 10
E-post: Anders.Lindstrom@pedag.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera